Hur många tillvalskategorier kan jag använda i samma undersökning?

Våra tillvalskategorier ger er djupare insikter i era anställdas välbefinnande men det är viktigt att tänka på effekten av att aktivera många kategorier på samma gång. För att skydda kvaliteten i våra undersökningar kan du därför endast aktivera fem tillvalskategorier kategorier i samma undersökning.

30._Supplemental_categories__1_.png


Varför finns det en maxgräns?

Vårt mål är att se till att teamledare, chefer, ledningsgruppen och HR-representanter alltid har tillgång till data i Winningtemp och vi vill undvika kategorier där temperaturen är gömd/visar ett frågetecken. Läs mer om gömd temperatur här: Varför är temperaturen gömd?

När vi aktiverar fler än fem tilläggskategorier i samma undersökning blir det svårt för era anställda att svara på tillräckligt många frågor inom varje kategori för att uppnå anonymitetsnivån och du kommer med största sannolikhet ha kategorier som inte visar temperaturdata i översikten. För att undvika detta och för att se till att ni får ut det mesta av Winningtemp kan du endast aktivera fem tilläggskategorier samtidigt. Läs mer om anonymitetsnivån här: Hur Winningtemp skyddar min anonymitet?

 

Vad händer om jag lägger till för många kategorier?

När du lagt till fem tilläggskategorier i din undersökning avaktiveras knappen för att lägga till fler. Se bilden nedan.

Supplemental_categories_limit.png

 

Mer information - "Varför är fem?" (avancerad läsning)

När vi analyserade insamlad data såg vi att 8 frågor var det maximala antalet frågor per vecka innan det kunde ha en negativ effekt på svarsfrekvensen. Med premissen av att vi har 8 frågor per vecka och att data är synlig i 3 månader (standard i Winningtemp) kom vi fram till denna slutsats:

1 undersökning per vecka - i 3 månader - 8 frågor per utskick = 4(veckor) x3(månader) x8(frågor) = 96. Du kan totalt aktivera 96 frågor.

Med 69 frågor i våra standardkategorier återstår 27 frågor tills vi nått upp till maximalt 96 frågor. (96 frågor totalt - 69 standardfrågor = 27 frågor kvar).

Det finns ungefär 5 frågor i varje tilläggskategori. 27 frågor / 5 frågor per tilläggskategori = 5,4. (avrundas till 5).

Slutsats = Om du skickar ut 8 frågor varje vecka kan du undvika kategorier med gömd temperatur/frågetecken genom att aktivera max 5 tilläggskategorier i samma undersökning.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela