Smart assistent för konversationer

Smart assistent för konversationer är en ny funktion som stöttar chefer i Winningtemp genom att använda generativ AI för att analysera kommentarer och ge förslag för att starta eller fortsätta en konversation.

I Winningtemp är anonyma kommentarer från våra undersökningar det första steget till en konversation med en chef. Att skapa en konstruktiv dialog med en anställd kan vara både svårt och tidskrävande, men är en nödvändig del i arbetet för att bygga tilliten och engagemanget som krävs för ett högpresterande arbetslag.

Vi erbjuder Smart assistent för konversationer för att hjälpa er genom att göra det enklare att arbeta med flera kommentarer och konversationer samtidigt, och erbjuda inspiration och alternativ i hur man närmar allt det som kan dyka upp.

 

När kan en administratör använda det?

Administratören kan enbart använda funktionen om den anställde inte stängt av det för kommentaren eller konversationen. Den anställde kan också när som helst dra in sitt godkännande att funktionen är aktiv för deras kommentarer, om de inte vill att den ska användas mer i konversationen.
screely-1682425545366.png

En anställd kan stänga av funktionen när de antingen skriver en ny kommentar eller när som helst i en öppen konversation genom att öppna alternativet ”Konversationsinställningar” i mobilappen, eller ovanför konversationen i webbläsarversionen.

 

Hur fungerar det?

Om funktionen är aktiv för en konversation så kommer chefen ha alternativet nedan tillgängligt:

screely-1682425652559.png

Är funktionen aktiv kommer Smart assistent för konversationer arbeta i bakgrunden med att analyseras historik och nya kommentarer, och ta fram ett sammanhang som den sen kan presentera som ett svarsalternativ.

Den här processen körs inte om användaren har stängt av funktionen för deras kommentarer. 

När knappen för att ta fram ett förslag används så används den samlade datan för att placera ett svar i textrutan, som administratören sedan kan redigera innan det skickas i väg. Om förslaget inte gillas kan det tas bort ur rutan, och ett nytt kan genereras.

 

Hur hanterar den känslig information?

Assistenten inkluderar en funktion som analyserar kommentarer och konversationer för identifierbar data som kan utgöra känslig information genom att använda en NER (Named Entity Recognition)-analys.

Innan ett förslag genereras, om någon känslig information identifierats av NER-funktionen, så flaggas konversationen och den identifierade informationen skrubbas från kontexten som samlas in av den smarta assistenten, för att minimera att någon känslig eller personlig information används i svaret.

Viktigt att hålla i tankarna är att Smart assistent för konversationer enbart är ett verktyg för att stötta en chef i konversationen, och det är ytterst chefen/administratören som står för vad som sägs. Försäkra dig om att du läst igenom förslaget, och att du står för vad som står innan svaret skickas. Om konversationen innehåller mycket personlig eller känslig information, avstå från att använda assistenten.

 

När kommer den finnas tillgänglig?

Vi testar i nuläget funktionen med ett fåtal kunder. Om du är intresserad av att bli en av dem, kontakta er Customer Success Manager.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela