Se importloggen

Importloggen ger dig en överblick över de senaste importerna genom en HRIS-integration. Du kan se tillbaka på den historiska importen, se resultaten, vad som fungerade bra och felsökning för misslyckade importer.

Vem har tillgång?

  • System Administrator
  • Support 


Kom igång: Navigera till import log

För att hitta till Importloggen; 

  1. Byt till Adminvyn 
  2. Navigera till Integrationer > Import loggar 

image (27).png

I importloggtabellen ser du de senaste importerna, en sammanfattning av resultaten, tids- och datumstämpel, status och rapporter för mer detaljer om resultatet. För felsökning innehåller loggen # varningar i sammanfattningskolumnen, en status “error”, och rapporter för mer detaljer.  
 
Notering: Kommer snart - Import log vid uppladding av Excel filer.

För djupare detaljer, see importlog-rapporterna 

För mer detaljer om i importresultaten, navigera till rapporterna i importloggtabellen. Klicka på en av rapporterna; 


Integrationsexport 


Integrationsexporten ger en export av det som importerades till Winningtemp vid tidpunkten för importen. 


Importöversikt

Importsammanfattningen ger en detaljerad bild av ändringen från den senaste importen på det givna datumet och tiden.

Källdata

Ladda mer källdatan som användes från senaste importen. 

 

Import log integrationer 

Importloggen stöder HRIS integrationer med; 

  • BambooHR 
  • Personio 
  • CatalystOnes 

Vi sätter kontinuerligt upp nya integrationer. Om din HRIS-leverantör inte finns med på listan, vänligen kontakta din customer success manager så kanske det är något som redan är på gång. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela