Hur ni kan arbeta med guided temperature meetings i ert team

Vilket paket?

  • Denna funktion ingår i vårt Empower-paket. Kontakta din Customer Success Manager för mer information om våra olika paket.

Kortfattat, hur fungerar det?

Värden startar mötet och presentatörsvyn öppnas i Winningtemp. Mötesdeltagarna ansluter via webben eller via mobilappen. Värden delar presentatörsvyn från sin skärm, antingen direkt på en skärm i rummet eller via skärmdelning. Gruppen börjar diskutera de föreslagna frågeställningarna och kommer överens om ett eller flera åtaganden.

Winningtemp_02.png


Måste jag själv ta fram mötesagendan?

Winningtemp hjälper dig och kommer föreslå mötesämnen baserat på temperaturen i de nio frågekategorierna. Kopplat till varje kategori finns också unika frågeställningar (appreciative inquiries) som hjälper dig att starta diskussion i teamet. Vill du välja en egen agenda? Inga problem, värden kan välja egna ämnen att fokusera på om ni hellre vill det.


Hur föreslås ämnen?

Vi börjar med att lyfta fram de kategorier som avviker mest från Winningtemp indexet. Även om fokuset ligger på de kategorier som ni kan förbättra, kommer ni också att få förslag på kategorier där ni för närvarande har en hög temperatur. Håll bara musen över ett ämne för att se varför just det ämnet föreslogs.

 

Mötesformatet

Varje temperaturmöte börjar med att ni diskuterar relevansen av era tidigare åtaganden samt att ni tittar på temperaturen från föregående möte. När ni arbetar med de unika frågeställningarna inom varje kategori börjar du med att reflektera själv (ej anonymt), följt av en öppen diskussion kring allas input. Varje ämne avslutas med att ni kommer överens om teamets åtaganden framöver och mötet avslutas med en sammanfattning av era åtaganden.

 

Fysiska möten

När ni har fysiska möten så rekommenderar vi att ni delar presentatörsvyn på en stor skärm så att alla mötesdeltagare kan se den. Deltagarna kan sedan svara på förfrågningarna i Winningtemp via sin mobil eller dator. Om det inte finns någon skärm tillgänglig för delning kan presentatörsvyn delas i ett videomöte istället och deltagarna kan då se förfrågningarna och svara på dem med hjälp av sin egna enhet.

Winningtemp__4.png

 

Online eller hybridmöten

I ett online eller hybridmöte använder du skärmdelning och delar presentatörsvyn med teamet.

 

Vad behöver jag förbereda inför ett temperaturmöte?

Det bästa med våra guidade temperaturmöten är att du behöver inte förbereda någonting!

Du som värd guidas genom mötet med hjälp av en uppsättning frågeställningar som hjälper er att generera idéer och åtaganden. Ramverket appreciative inquiry innebär att man fokuserar på en organisations eller ett teams positiva egenskaper, styrkor och framgångsrika erfarenheter för att göra en positiv förändring i teamet. 

Vill du själv förbereda mötesagendan? Värden kan välja ämnen, kategorier eller frågeställning 5 dagar före mötet. Men som nämnts ovan behöver du faktiskt inte förbereda detta i förväg utan vi föreslår kategorin åt dig, och frågeställningen kan bestämmas tillsammans med teamet under själva mötet.

Om värden väljer att göra ämnena synliga i förväg kan deltagarna ta del av agendan före mötet och reflektera innan mötet börjar. Du hittar de i mötesagendan för dina kommande möten.

Skärmavbild 2023-11-16 kl. 12.58.50.png

 

Vad är innebär egentligen Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry är ett positivt och styrkebaserat förhållningssätt till organisationsutveckling och förändringsarbete. Det innebär att man fokuserar på organisationens eller teamets positiva egenskaper, styrkor och framgångsrika erfarenheter för att göra en positiv förändring i teamet. Så istället för att titta på problem fokuserar vi på det positiva och de stunder då saker och ting gick riktigt bra. Appreciative Inquiry syftar till att inspirera och engagera individer inom en organisation i en gemensam process av analys, upptäckt och förändring.

Temperaturmöten i Winningtemp är uppbyggda med en uppsättning unika Appreciative Inquiry frågor för varje kategori som vägleder teamen mot mer meningsfulla och produktiva diskussioner. Teamet kan välja och vraka bland de frågorna som finns tillgängliga under temperaturmötet.

40. Guided Temperature meetings (1).png

Vad är ett Åtagande?

Ett åtagande är något ni som team bestämt att ni vill fokusera på i ert vardagliga arbete. Det kan vara en uppsättning åtgärder ni vill vidta, förändringar i beteenden eller förändringar i ert sätt att arbeta i teamet. Det kan egentligen vara vad som helst som tar er i riktning mot att bli ett mer effektivt och engagerat team.


Hur skiljer sig Åtaganden från Åtgärder?

Åtaganden formuleras tillsammans som en grupp under temperaturmötet, de har inget fördefinierat format eftersom de ska kunna vara flexibla utifrån era behov. Det viktigaste är de beslutas tillsammans och att det skall vara lätt att komma igång med de. Du kan lägga till detaljer om åtagandet direkt i själva mötet, eller vid ett senare tillfälle. Du kan också omvandla ett åtagande till en åtgärd i Winningtemp för att ytterligare följa dess utveckling.

Winningtemp_05.png

 

Hur ska vi arbeta med åtaganden i vårt team?

Det är teamets gemensamma ansvar att fokusera på de åtaganden ni kommit överens om. Varje efterföljande temperaturmöte inleds med en uppföljning av de åtaganden ni bestämde under det föregående mötet. Alla åtaganden, aktiva och stängda, visas i en listvy under Temperaturmöten så du enkelt får en överblick över dem. Du kan också hitta dem på fliken Åtgärder.

 

Hur ofta bör vi ha temperaturmöten för att nå bästa resultat?

Att arbeta med att förbättra eller bibehålla temperaturen bör ske i realtid och är en kontinuerlig process för teamet. Vi rekommenderar att ni har ett temperaturmöte minst en gång var 30:e dag, men gärna oftare än så vid behov.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela