Vad är Guided temperature meetings?

Ingår i vår Empower-paket - Klicka här för mer information om våra paket eller kontakta din Customer Success Manager.

Guided temperature meetings är precis som namnet avslöjar, interaktiva temperaturmöten där du som chef, manager eller systemadministratör kan involvera alla medarbetare i en produktiv diskussion om er temperatur. Mötet leds av en värd som med hjälp av presentatörsvyn i Winningtemp guidar teamet genom mötet. Era medarbetare ansluter till mötet genom Winningtemp på datorn eller med hjälp av Winningtemp Appen på sin mobiltelefon och ni kan sedan tillsammans dela och diskutera era tankar kring er arbetsmiljön. 

40. Guided Temperature meetings.png

Vem är mötena avsedda för?

Guidade temperaturmöte är till för de team som tillsammans vill arbeta med att belysa era styrkor, skapa en bättre helhetsupplevelse och i slutändan förbättra engagemanget på arbetsplatsen. 


Vad skall vi prata om?

På ett guided temperature meeting fokuserar ni på en eller flera frågekategorier i Winningtemp. Diskussionen styrs av en uppsättning frågor som har utformats med hjälp av appreciative inquiry ramverket som hjälper er att identifiera och använda teamets styrkor, framgångar, positiva aspekter för att skapa en bättre arbetsmiljö i teamet.

Winningtemp_03.png


Varför ska vi ha temperaturmöten?

Temperaturmöten inspirerar teamet att arbeta tillsammans, anpassa sig till förändringar och uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt. Våra möten använder ett styrkebaserat tillvägagångssätt som uppmuntrar teamet att omfamna positivitet, samarbete, innovation och i slutändan förbättra teamets arbetsmiljö.

Åtaganden - resultatet av mötet

Åtaganden är de ämnena ni som team diskuterat fram och kommit överens om att ni vill fokusera på. Det kan handla om åtgärder, beteendeförändringar eller andra meningsfulla förändringar i teamet.

Läs mer om åtaganden här: Hur ni kan arbeta med guided temperature meetings i ert team.

Uppföljning

Ett guided temperature meeting börjar alltid med en uppföljning av tidigare åtaganden samt att ni tittar på temperaturdatan från föregående möte. Detta blir helt enkelt ett perfekt tillfälle att påminna er själva om vad ni kom överens om och det ger er en chans att se över relevansen av era åtaganden samt se dess resultat.

Vem kan skapa ett guidat temperaturmöte?

Managers eller systemadministratörer.

Hur skapar jag ett guidat temperaturmöte?

Du följer de steg som beskrivs här: Hur du skapar ett guided temperature meeting

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela