Mobbning och diskriminering

I den här guiden kommer vi att ta en närmare titt på hur det fungerar när någon svarar negativt på frågor om mobbning och diskriminering. Tänk på att stegen i den här guiden kan se lite olika ut beroende på vilka inställningar din systemadministratör har aktiverat.

 1. När en medarbetare svarar negativt (orange eller röd smiley) på frågor om kränkande särbehandling och mobbning får de direkt upp en följdfråga om att utveckla svaret. Medarbetaren får först frågan om hen vill kontakta någon i organisationen, närmaste chef eller en systemadministratör. 2. Väljer medarbetare att klicka på Ja får användaren välja önskad kontaktperson. Det framgår också tydligt att man inte längre är anonym om man väljer att skicka meddelande till en kontaktperson. 3. Väljer användaren Nej uppmuntras istället användaren att utveckla sitt svar genom att beskriva sina upplevelser via fördefinierade val. Detta görs genom att välja:
  a. I vilket kontext upplever medarbetaren detta?
  b. Vad är det för typ av diskriminering? (Endast vid kränkande särbehandling)
 4. Efter detta blir användaren uppmuntrad att ytterligare beskriva sina upplevelser i fritext. 5. Fritext svaret samt svaren på de fördefinierade frågorna visas sedan i Winningtemps kommentarsfunktion och blir som standard synligt för ansvarig chef samt för systemadministratören. I kommentaren visas också en ny knapp som heter Vad är detta?

 6. När den ansvariga chefen och/eller systemadministratören klickar på ”Vad är detta?” visas en beskrivning om hur mobbning och diskriminering fungerar i Winningtemp. 7. Som sista steg är det dags att hantera ärendet internt i er grupp eller organisation.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela