Standardroller i Winningtemp

I den här guiden hittar du information om de olika standardrollerna i Winningtemp, vilket ger dig möjlighet att tilldela specifik behörighet och åtkomst till olika användare.

I tabellen nedan hittar du övergripande information om våra roller och behörigheter. Vi rekommenderar också att du läser - Användarbehörigheter i Winningtemp för mer övergripande information. Winningtemps behörighetssystem är flexibelt så olika roller kan enkelt kombineras, med vissa undantag för Systemadministratören. Klicka på bilden nedan för att göra den större.User Permissions_Winningtemp.jpg

Systemadministratör

Winningtemp plan

Understand (eller Essential) 

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratörer

Vem är artikeln för?

Systemadministratörer

Om rollen 

Den första rollen som tilldelas är Systemadministratören vilket är den användare med högst behörighetsnivå och som har tillgång till alla funktioner i Winningtemp. Systemadministratören har också rättigheter att göra globala konfigurationer som påverkar hela organisationen.  
 

Vad kan rollen göra?

Systemadministratören har tillgång till alla sidor, inställningar, och funktioner i Winningtemp.

En Systemadministratör har dock inte;
 • Kan inte se vilken användare som svarat vad på undersökningen eller vem som skrev en anonym kommentar.
 • Visselblåsarrapporter - Endast den ansvariga användaren har tillgång till visselblåsarrapporter

Tilldela rollen ✅

Support

Winningtemp plan

Understand (eller Essential) 

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratörer

Vem är artikeln för?

Systemadministratörer

Om rollen 

Supportollen kan hjälpa till med användaradministration, såsom avaktivera användare, skapa nya användare eller lägga till en manager för en grupp. Rollen har tillgång till samma inställningar och flikar som Systemadministratören men kan däremot inte se temperaturdata eller kommentarer.
 
Observera att Supportrollen har tillgång till alla användare i organisationen (grupper, segment och användare utan grupptillhörighet)


Vem är Supportanvändaren?

Supportrollen tilldelas ofta till en användare inom företaget som kan hjälpa till med administrativa uppgifter i Winningtemp.


Vad kan rollen göra?

Se listan nedan för vad supportrollen kan göra och få tillgång till för hela organisationen:
 • Hantera användare, grupper och segment
  • Hantera medarbetare (lägga till/redigera/ta bort användare i de grupper och/eller segment som tilldelats)
  • Skapa och hantera undergrupper
  • Redigera segment
  • Se organisationsstrukturen
  • Exportera användare (Excel)
 • Undersökningar
  • Skapa och administrera undersökningar
  • Skapa egna undersökningar (även Onboarding- och Offboardingmallar)
  • Skapa egna frågekategorier
  • Se alla undersökningar
 • Inställningar
  • Hantera inställningar och konfigurera Winningtemp för hela organisationen
  • Se och skapa guidade temperaturmöten
 

Tilldela rollen ✅

Admin

Winningtemp plan

Understand (eller Essential) 

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratör

Vem är artikeln för?

Systemadministratör


Om rollen💡

En Admin hanterar användare och kan lägga till/ta bort användare från grupper och segment. En Admin kan inte skriva över Systemadministratörens initiala inställningar och har inte heller tillgång till inställningsmenyn. En Admin blir inte medlem i de tilldelade teamen (grupperna eller segmenten), utan behåller sin normala status som ”användare” och bidrar med data på samma sätt som tidigare. Du kan antingen tilldela en användare enbart Adminrollen eller i en kombination med andra roller.Vem är en Admin?

En Admin har behörighet att administrera delar av organisationen och är oftast inte rollspecifik inom företaget.

Vad kan rollen göra?

Här är vad Adminrollen kan göra inom sina tilldelade team;
 • Hantera användare (lägg till/redigera/ta bort användare till de grupper och/eller segment som tilldelats)
 • Lägga till/skapa och hantera undergrupper
 • Lägga till/ta bort användare, pausa användare samt exkludera användare från frågeutskick
 • Se organisationsstrukturen
 • Exportera användare (Excel)

Obs: När du tilldelar Adminrollen behöver du alltid lägga till en eller flera grupper men segment är valfritt.

Tilldela rollen ✅

HR leader

Winningtemp plan

Understand (eller Essential) 

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratörer

Vem är artikeln för?

Systemadministratörer


Om rollen💡

Med rollen HR Leader kan du ge åtkomst till specifika delar av organisationen till t.ex. HR Business Partners. På så sätt kan du se till att de bara får tillgång till relevant data som rör deras del av organisationen eller affärsenheten. Det kan handla om temperaturresultat, svarsfrekvens eller känsliga kommentarer (märkta med ”Systemadministratörer och kommentarer endast för HR”) för deras respektive team.

HR-ledaren blir inte medlem i de tilldelade teamen (grupperna och segmenten).

 


Vem är en HR leader?

En HR leader kan vara en HRBP (HR Business Partner) som ansvarar för medarbetarstrategin, utformar affärsmål och stödjer ledningen inom sin affärsenhet.Vad kan rollen göra?

Här är vad HR leader kan göra inom sina tilldelade team:
 • Se temperaturdata och analysvyn

 • Generera rapporter

  • PDF-rapport, export av Heatmap och Engagemangsrapport

 • Kommentarer
  • Se och svara på kommentarer flaggade som ”Kommentarer till systemadministratörer och HR kommentarer” samt se och svara på kommentarer för managers i gruppen.
 • Hantera eskaleringar
  • Om de ingår i samma grupp eller undergrupper (Eskaleringar listade som valbara kontakter för användarna)
 • Undersökningar
  • Se/redigera/skapa undersökningar (de kan bara visa/redigera de enkäter som de själva har skapat)
  • Skapa egna undersökningar (inklusive onboarding & offboarding-mallar)
   • Användaren kommer att behålla åtkomst för sina egna undersökningar även de byter roll i Winningtemp
  • Skapa egna frågekategorier (för de undersökningar de själva skapat)
 • Tillgång till Insikter och Åtgärder
 • Se och skapa Möten 
  • Skapa avstämningar, milstolpar och guidade temperaturmöten
Obs: En användare kan tilldelas flera roller. Till exempel kan HR-ledaren också ha en Admin-roll.


Tilldela rollen ✅

Manager

Obs: Managern är inte en faktisk roll utan snarare en behörighet inom en grupp.

Winningtemp plan

Understand (Essential)

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratörer, Support, Managers (endast för undergrupper)

Vem är artikeln för?

Systemadministratörer, Support, Managers

Om rollen💡

Med Manager rollen kan du se till att ledare har tillgång till relevant temperaturdata, kommentarer och insikter för sitt eller sina team. Genom att ha en manager tilldelad ett team blir det mycket enklare att följa upp på resultaten och teamet får ett forum att delta i kontinuerliga dialoger om hur ni kan förbättra eller bibehålla temperaturdatan. Managern har också tillgång till 1:1-möten, avstämningar- och milstolpsmöten.


Vem är Managern?

En Manager är vanligtvis en ledare eller en person som ansvarar för en avdelning eller en grupp.


Vad kan Managern göra?

Eftersom det går att konfigurera rollen lite olika kan också behörigheterna se väldigt olika ut. Här är våra standardbehörigheter för managers vilket gäller deras tilldelade team:
 • Se Temperaturdata och analysverktyg
 • Generera Rapporter
  • PDF-rapporten och Heat-map rapporten
 • Kommentarer
  • Se och svara på gruppkommentarer som tilldelats managern
 • Eskaleringar
  • Kan väljas som valbar kontakt för användare vid eskalering
 • Undersökningar
  • Se/redigera/skapa behörigheter för undersökningar de själva skapat
  • Skapa Egna undersökningar
   • Användaren behåller behörighet till de egna undersökningar de skapat även om hen byter roll i Winningtemp
  • Skapa Egna frågekategorier (endast för undersökningar de själva skapat)
   • Obs: Detta är en inställning som Systemadministratören kan ställa in
  • Inga behörigheter att se befintliga undersökningar
 • Tillgång till Insikter och Åtgärder
 • Tillgång till Praise Engagement
 • Tillgång till Möten
  • Skapa Follow Ups, Milstolpar och Guided temperature meetings
 • Tillgång till Administration
  • Det är möjligt att tilldela följande behörigheter för en manager ”Bjuda in användare till en grupp” eller ”Bjud in och redigera användare”


Tilldela rollen ✅

People Analyst

Winningtemp plan

Act, Empower, Expand (eller Essential) 

Vem kan tilldela rollen?

Systemadministratörer, Support

Vem är artikeln för?

Systemadministratörer, Support


Om rollen💡

People Analyst-rollen är utformad så att användaren kan analysera temperaturdata för specifika grupper eller segment i sin affärsenhet utan att behöva ha tillgång till känslig data som kommentarer och insikter. Rollen ger ett fågelperspektiv över temperaturdatan och ger användaren möjlighet att analysera datan i detalj vid behov.Vem är en People Analyst?

People Analyst rollen är till för medarbetare som arbetar med människor och data.

 

Vad kan rollen göra?

Här är våra standardbehörigheter för People Analyst vilket gäller deras tilldelade team:
 • Se Temperaturdata and Analysvyn
 • Se Statistikvyn
 • Generera rapporter
  • PDF-rapporten, Heat-map rapporten och Engagementrapporten 
Obs: En användare kan tilldelas flera roller. Exempelvis kan People Analyst även ha rollen Admin.


Tilldela rollen✅

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela