Behörigheter i Winningtemp

Introduktion

I denna artikel hittar du information om de olika roller och behörigheter som finns tillgängliga i Winningtemp. En roll bestämmer vilka åtgärder och funktioner som finns tillgängliga för en användare. Rollerna är uppbygga på en uppsättning behörigheter som ger användaren tillgång till olika data, funktioner och rättigheter, te.x. att visa, redigera, skapa och/eller radera information i Winningtemp.

Tilldela en roll

Läs mer här 👉🏻 Tilldela och redigera användarroller

Användare

Om inga roller tilldelas blir användarkontot automatiskt en Användare i Winningtemp. När en anställd läggs till som användare i en grupp eller ett segment är det där de bidrar med temperaturdata (om de inte är manager också)

Läs mer här 👉🏻 Användarrollen

Standardroller

I listan nedan finns en summering av våra standardroller med olika behörighetsnivåer. Letar du efter mer detaljerad information om varje roll och deras behörigheter?

Klicka här 👉🏻 Standardroller i Winningtemp


Adminbehörigheter

 • Systemadministratör
  Den första rollen som tilldelas är Systemadministratören, som har den högsta behörighetsnivån inom organisationen. Denna roll bör normalt sett endast tilldelas ett antal användare då de har tillgång till all temperatur, data och kommentarer.
 • Support
  Supportrollen kan hjälpa till med användaradministration, såsom att inaktivera användare, skapa nya användare eller att lägga till chefer i rätt grupp. Supportrollen har tillgång till samma inställningar och flikar som Systemadministratören men kan inte se temperatur eller kommentarer.
 • Admin
  Med en Admin kan ni ge tillgång till specifika delar av organisationen (tilldelade grupper/segment) för att säkerställa att de endast har tillgång till relevant information. Till exempel kan de administrera användare, pausa användare och flytta/ta bort dem till grupper/segment. Däremot kan en Admin inte ändra ursprungsinställningarna som Systemadministratören valt.

 

People & Analytics behörigheter

 • HR Leader
  HR leader, såsom en HRBP (HR Business Partner), kan till exempel arbeta med personalstrategi och och stödja ledningen inom deras affärsenhet. HR ledare får tillgång till endast väsentlig och relevant information om sina team, inklusive temperaturresultat, kommentarer och annan relevant data.
 • People Analyst
  Denna roll ger en överblick över analysverktyg- och data, vilket gör det möjligt att djupdyka i detaljerna för de tilldelade teamen. People Analyst rollen kommer däremot inte ha tillgång till känslig data såsom kommentarer och insikter. Målet är att göra det enklare för organisationen att fatta datadrivna beslut baserat på personaldata.

   

Ledarbehörigheter

 • Manager
  Med manager rollen kan ni säkerställa att ledare har tillgång till relevant temperaturdata, kommentarer och insikter för sina team. Att ha en chef tilldelad ett team gör det också enklare att följa upp på resultatet och skapa dialog om hur ni kan förbättra eller bibehålla temperaturdatan. Managern har också tillgång till 1:1-möten såsom Avstämingar och Milstolpar.

  Rollen är inte en faktisk roll utan den är snarare en behörighet inom en grupp.


Tilldela multipla roller

Flera roller kan tilldelas en användare, och flera användare kan tilldelas en roll.

Roll- och behörighetsrapport

Som Systemadministratör kan du ladda ner en rapport över de roller som tilldelats i din organisation. Läs mer här 👉🏻 Roll- och behörighetsrapport

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela