2024/05/30 - Ett helt nytt användarbehörighetssystem 📣

Product News.png

Frame 32 (2).png

Låt oss presentera... ett helt nytt användarbehörighetssystem i Winningtemp! 😮

Vi är glada att kunna meddela lanseringen av vårt nya användarbehörighets system, utformat för att förbättra flexibilitet, skalbarhet och kontroll.

Vårt mål är att skapa en smidig användarresa vid tilldelning, redigering och borttagning av användarbehörigheter och denna funktion kommer att stödja både hantering av nuvarande och nya roller. Dessutom kommer det bli MYCKET enklare att tilldela mer specifik åtkomst till vissa grupper eller segment. Hur bra?

Effektiv onboarding och offboarding av användarbehörigheter kommer också att hålla era data säker och säkerställa att rätt användare har tillgång till rätt resurser.

Läs mer 👉🏻 Användarbehörigheter i Winningtemp

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela