2024/05/30 - Exportera en översikt över alla tilldelade roller 📊

Product News.png

Roles & Permission report.png

Låt oss presentera... roll- och behörighetsrapporten 🔥

Vi är glada att kunna introducera en helt ny typ av rapport - Roll- och behörighetsrapporten.

Denna rapport ger en översikt över tilldelade roller, medlemmar och administratörer för grupper och segment. Detta är bara den första iterationen av många förbättringar som planeras för denna rapport och på lång sikt är målet att inkludera specifika behörigheter kopplade till varje roll för varje användare direkt i denna rapport och även i Winningtemp. Rapporten finns tillgänglig i våra Act, Empower och Expand-paket.

Läs mer - Roll- och behörighetsrapport

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela