En guide till hur ni kan hålla feedbackmöten kring temperaturen

Vad händer om du som användare är flitig och svarar på alla frågor via Winningtemp, men aldrig hör något om hur ni som team mår eller får möjligheten att bolla åtgärder tillsammans? Du slutar svara såklart. Även om det endast tar ca 10 sekunder att svara kan det kännas som slöseri med tid och det aldrig öppnat upp ett forum då ni gemensamt kan prata om temperaturen i ert team, vad det är som funkar och vad som ni skulle vilja blev bättre.

Därför är det avgörande att man som chef informerar om temperaturen i teamet och öppnar upp för dialog kring den. Men hur öppnar man upp för dialog och feedback när man inte vet vad man ska säga?


Skapa en snabbrapport

Winningtemp har skapat en snabbrapport för chefer som vill fånga upp de största trendutvecklingarna per frågekategori och snabbt på en överblick över hur deras team mår. Klicka på Export på höger sida (en vit knapp).

guide-temperature-1-swe.png

Viktigt! När du exporterar snabbrapporten är det viktigt att du klickar ur "Insikter" i urvalet, åtminstone om rapporten ska delas med teamet. Detta beror på att i insikterna kan det finnas känslig information om mobbning eller kränkande särbehandling som inte bör förmedlas i en rapport utan snarare lyftas muntligen med teamet.

Här ser du ett exempel på hur rapporten kan se ut:

guide-temperature-3-swe.png


Anordna ett teammöte

Det mest vanliga sättet att förmedla temperaturen på samt öppna upp för feedback och dialog kring välmående i gruppen är att följa nedan mötesstruktur:

  • Planera in 15-20 minuter under ditt månatliga möte med gruppen och informera om temperaturen. Vilka frågekategorier ligger högst, vilka ligger lägst? Titta gemensamt på översikten i Winningtemp. 
  • Lyft upp svarsfrekvensen och tacka dem som deltagit. Om svarsfrekvensen är lägre än du önskat, fråga teamet varför vissa inte deltar.
  • Prata sedan 80% av er tid om vad det är som starkt i ert team, vilka frågor har högst medelvärde och vad beror det på? 
  • 20% av tiden pratar ni om de negativa trenderna eller de frågor som har låga medelvärden. Vad kan vi gemensamt som team göra här? Finns det något jag som chef kan göra?

Genom att bjuda in till dessa samtal visar du tydligt att ni alla påverkar varandra arbetsmiljö och ni måste jobba tillsammans för att öka avdelningens välmående.

Överväg om medarbetarna kan ha lättare för att prata och vara ärliga om de för diskussionen utan dig närvarande, för att sedan informera dig om vad de kommit fram till.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
21 av 23 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.