Hur kan jag ändra hur ofta utskicken ska gå ut?

Winningstemps standard är att man får 6 frågor en gång per vecka, men det är upp till företaget att bestämma hur ofta och hur många frågar som ska skickas. Du kommer också få rekommendationer kring hur stort ert utskick bör vara. Rekommendationerna baseras på hur många frågor ni aktiverat samt vilken frekvens ni väljer.

Tiden undersökningen är öppen att svara på baseras på hur ofta ni skickar ut undersökningarna och uträkningen ser ut såhär: tiden mellan era utskick x 1.5. Så med andra ord, om ni skickar ut en undersökning veckovis så är de tillgängliga att svara på i 1.5 vecka. 

Som systemadministratör i Winningtemp kan du ändra denna inställning genom att klicka på Undersökning > Standardundersökning > Allmänna Inställningar i Administratörsvyn.


Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela