Så skapar du ett organisationsmål

Till att börja med vill vi förtydliga att det är endast är systemadministratörer som kan skapa mål för hela organisationen. Gruppadministratörer (som oftast är chefer i företaget) kan skapa teammål och individuella medarbetarmål. Men denna guide kommer fokusera på hur man skapar övergripande mål för hela bolaget.

Klicka dig in på Administratörsvyn. 

Klicka sedan på Administration > Mål > Organisationsmål > Skapa mål

 

org-m_l-1.png

 

Lägg till ett namn för målet, gärna ett som enkelt förklarar andemeningen lättförståeligt. 

Lägg sedan in ett datum för den period som målet ska gälla för. 

Är målet mätbart i procent, antal eller valuta? Klicka då i rutan Mätbart och sedan var målet är. Exempelvis, om ni har som mål att uppnå 2 miljoner i omsättning klickar du i rutan Mätbart, sedan "Valuta" och 2000000 i rutan kallad Målvärde. 

 

org-m_l-2.png

 

Du kanske noterat att det finns tre boxar som heter "Manuell", "Underliggande mål" och "Underliggande aktiviteter". Dessa boxar är till för att du ska kunna koppla underliggande mål och dess måluppfyllnad till det övergripande organisationsmålet (likt det vi skapar just nu).

Nästa steg blir att välja en kategori för målet (ovan exempel med omsättning hade hamnat under kategorin Resultat). 

Efter detta har du 4 flikar:
Synlighet: Här klickar du av eller på om målet ska vara synligt för alla medarbetare i Aktivitetsflödet (som är den första vyn alla ser när de loggat in på sitt Winningtemp konto).
Relationer: Vem är ansvarig för målet och kopplat det an till något annat mål? Detta kan du ställa in här. Under denna flik kan du dessutom ställa in om målet berör hela bolaget eller endast en specifik grupp eller segment. Exempelvis kanske målet bara gäller för er verksamhet i Norge, då kan du justera detta här.
Status: Här klickar du i när målet är uppnått och avslutat
Detaljer: Behöver du bifoga en bilaga i form av en pdf rapport eller Excel dokument? Då kan du göra det här. 

 

org-m_l-3.png

 

Klicka sedan på Klar, så är målet sparat och klart.

Under Administration > Mål > Trädvy kan du sedan se en överblick över alla mål och hur de kopplar an till varandra. Här är ett exempel från ett demokonto:

 

org-m_l-4.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.