Hur skyddar Winningtemp min anonymitet?

Anonymitetsinställningar

Anonymitet är avgörande för Winningtemp och du kan alltid lita på att ingen kan se hur du har svarat på frågorna eller vem som skrivit vilken fritextkommentar. Anonymitetsnivån för just ditt företag är upprättad av er systemadministratör, efter vår inrådan, och vi rekommenderar alltid att ha en så hög anonymitetsnivå som möjligt.

Om ni har en anonymitetsnivå på 5 innebär detta att minst 5 unika användare i den gruppen måste svara på frågorna för att företaget ska kunna följa temperaturen för den gruppen. Exempelvis, om ni är en kundserviceavdelning på 5 personer på ditt företag måste alla svara för att er chef ska kunna få feedback om hur ni mår, hur engagerade ni känner er eller hur mycket arbetsglädje ni upplever. Om en person inte svarar kommer ni inte få en samlad temperatur för er avdelning utan enbart bidra till företagets temperatur som helhet.

Denna anonymitetsnivå appliceras även ifall temperaturen jämförs mellan män och kvinnor, anställningsintervall eller ålder. Ni behöver vara minst 5 stycken kvinnor, eller minst 5 person som arbetat mindre än 6 månader för att företaget ska kunna följa temperaturen för just det segmentet. 

Om du skriver en fritextkommentar kan din chef och företagets systemadministratör läsa den, men de kan inte se vem som skrivit kommentaren. Winningtemp har en funktion där chefen kan svara på kommentaren och skriva följdfrågor, men även i en sådan chatt är du som medarbetare alltid anonym. 

 

Hur hanterar Winningtemp min data?

Din personliga integritet är Winningtemp högsta prioritet och vi vill att våra användare ska känna sig trygga när ni uttrycker era tankar och reflektioner om arbetsmiljön på jobbet. Därför ser vi till att dina uppgifter skyddas på flera olika sätt, så här ser processen ut: 
 • Det hela börjar med att du svarar på undersökningsfrågorna som skickats ut i appen eller via din e-postadress
 • När du skickar dina svar krypteras informationen och delas upp i två olika data typer
 • Dina personuppgifter skickas till våra servrar i Tyskland
 • Dina svar skickas till våra servrar på Irland och i Nederländarna
 • Servrarna i de olika länderna har inte samma ägare
 • När uppgifterna levereras till servrarna krypteras de ännu en gång 
 • När du som användare öppnar dina Insikter är de enbart synliga för dig och det är ingen annan inom företaget som har tillgång till dessa uppgifter
 • När din chef tittar på temperaturen har denne endast tillgång till aggregerad data på gruppnivå, alltså inget som kan avslöja dig som individ
 • Om ni är färre användare i teamet än anonymitetsinställningen (se ovan) kommer chefen ej till tillgång till någon temperaturdata
 • När du lämnar din arbetsgivare raderas alla dina personuppgifter 

Anonymitet_SE.png


Onboarding or offboardingundersökningar

Svaren på onboarding och offboardingfrågor grupperas alltid ihop och presenteras baserat på anonymitetsnivån. Med andra ord, om ni valt fem som anonymitetsnivå så väntar vi med att presentera resultatet innan vi fått in fem unika svar. Detta gäller alltså varje gång svar kommer in. Alla svar i "batchen" presenteras därefter med samma svarsdatum för att ytterligare skydda anonymiteten hos användaren. 

Vad krävs för att resultatet skall visas i gruppen där medarbetaren finns?

 • Ifall tillräckligt många användare i gruppen svarat på undersökningen, och därmed uppnått anonymitetsnivån, kommer resultatet synas på gruppnivå. 

Kan resultatet ses på organisationsnivå?

 • Ifall anonymitetsnivån uppnåtts men av användare från olika grupper kan resultatet istället ses på organisationsnivå. Även här presenteras resultat i "batcher".

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
13 av 23 tyckte detta var till hjälp
Dela