Så sätter du individuella mål i Winningtemp

Du finner Mål-funktionen i vänstermenyn under knappen Arbete. Klicka sedan på Mål i den övre raden.

 

igoal-1-swe.png

 

Steg 1: Klicka på "Skapa mål"

 

Steg 2: Bestäm ett namn för målet och en deadline för när målet ska vara uppnått. För att förtydliga målets syfte kan du göra detta under "Lägg till beskrivning/syfte" (ej obligatoriskt).

 

igoal-2-swe.png

 

Steg 3: Är målet mätbart?
Om ja, välj om målet är mätbart i valuta, enhet eller procent samt målvärdet. Välj sedan om målets uppfyllnad ska uppdateras manuellt eller med hjälp av progressionen i ett underliggande mål.

 

Exempelvis om min avdelningsmål är att ha totalt 50 nya säljmöten under kommande månad, och jag har ett individuellt mål att ha 10 nya möten.

 

När jag uppdaterar mitt mål och skriver att jag haft 5 möten hittills kommer även det överliggande avdelningsmålet att uppdateras, ex från 30% klart till 50%. 

 

I detta steg väljer du även en kategori för målet som gör det enklare för dig att sortera bland dina mål. 

 

igoal-3-swe.png

 

Steg 4: Detta steg är uppdelat i fyra delar.


Synlighet

Här klickar du av eller på om målet ska vara synligt för alla medarbetare i Aktivitetsflödet (som är den första vyn alla ser när de loggat in på sitt Winningtemp konto). 

 

igoal-4-swe.png

 

Relationer

Vem är ansvarig för målet och kopplat det an till något annat mål? Detta kan du ställa in här. Under denna flik kan du dessutom ställa in om du är den enda som bidrar till målet eller om någon kollega också är med och bidrar.

 

Om målet endast berör dig kan bara du och din chef se det. Om du kopplar an målet till en annan användare (Genom att klicka på "Hantera användare" kommer alla du valt kunna ta del av och uppdatera målet). 

 

igoal-5-swe.png

 

Status

Här klickar du i när målet är uppnått och avslutat.

 

igoal-6-swe.png

 

Detaljer

Behöver du bifoga en bilaga i form av en pdf rapport eller Excel dokument? Då kan du göra det här.

 

igoal-7-swe.png

 

Steg 5 och sista steget: Fyll i med hjälp av smileygubbarna om du tyckte målet känns meningsfullt.

 

igoal-8-swe.png

 

Klart! Du har precis färdigställt ditt första mål i Winningtemp.

 

Observera att Mål-funktionen är en tilläggstjänst i Winningtemp. Vänligen ta kontakt med din Customer Success Manager om du vill veta mer. 

 

Läs mer

Hur fungerar mål i Winningtemp?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.