Våra nio kategorier

I Winningtemp så kommer du att se en total temperatur som inkluderar samtliga frågor i systemet, samt temperatur uppdelat i våra nio kategorier. De nio kategorierna är Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetssituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang.

Den här artikeln förklarar och beskriver kortfattat varje enskild kategori: Vad betyder Meningsfullhet egentligen? Och vilka frågor ligger under varje kategori? 


15f8ca18-5fed-4052-97bd-c2478f5b8808.png

Ledarskap

Ledarskap handlar om hur medarbetarna upplever sin ledare när det kommer till förtroende, samarbete, kommunikation, återkoppling och stöd – men även om de känner närmsta chef finns tillgänglig när de behöver komma i kontakt med denne.  

Arbetsglädje

Denna kategori innefattar frågor kring om medarbetarna finner glädje i sitt jobb, om de trivs med sina arbetsuppgifter samt om de är motiverade och pigga. I korthet: Är medarbetarna glada och nöjda? 


Meningsfullhet

Hur meningsfullt upplever medarbetarna sitt arbete? Visar de närmsta cheferna uppskattning för sina medarbetares arbetsinsatser? Denna kategori speglar inre känslor och tankar, samt om medarbetarna upplever att arbetet de gör påverkar samhället positivt. 


Autonomi

Autonomi handlar om medarbetarna upplever att de själva bestämmer över sin arbetstid, och om påverkan över sin arbetssituation. Känner medarbetarna att de har möjlighet att ta egna initiativ i sitt arbete?


Arbetssituation

Den här kategorin inkluderar frågor kring stress och om medarbetarna känner att de har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Frågor om mobbning samt trakasserier och kränkande särbehandling är även inkludera under denna kategori.


Delaktighet

Delaktighet lyfter frågor kring om medarbetarna känner att de har möjlighet att påverka beslut som tas på avdelningen de tillhör, om de är stolta över att arbeta för det aktuella företaget samt om de känner att de fritt kan framföra sina åsikter. 


Personlig Utveckling

Denna kategori handlar om personlig utveckling: Känner medarbetarna att de lär sig nya saker och att de får den kompetensutveckling de förväntar sig, och behöver, för att utföra ett bra arbete?


Teamkänsla  

Teamkänsla inkluderar samarbete, kommunikation och respekt. Frågor ställs även kring om medarbetarna känner att de, som ett team, arbetar bra tillsammans och lär av varandra.  


Engagemang

Den här kategorin innefattar frågor om medarbetarna kan tänka sig att anstränga sig extra mycket för sin arbetsgivare, samt om jobbet tar fram det bästa i dem och får dem att prestera på topp. Den viktiga frågan: Känner du att företaget du jobbar för är den bästa möjliga arbetsgivaren för dig? är med under denna kategori.


Tips

Vill du se alla frågor i kategorin med aktuell temperatur? Klicka på svarsbidrag för mer överblick över frågekategorin.


screely-1636381189547.png

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela