Vad kan min chef se i Winningtemp?

Vad chefer kan se eller inte se i Winningtemp varierar beroende på inställningarna som görs av systemadministratören och vilket paket man har. Det som chefer aldrig kan se är vem som svarat med vilken smiley eller vem som skrivit en fritextkommentar. Du är alltid anonym när du svarar på frågor i Winningtemp! 


Några exempel på vad en chef kan se:

  • Den övergripande temperaturen för teamet och medelvärdet för alla frågekategorier.
  • Svarsdeltagande och användarstatistik. Exempelvis hur många i teamet har varit inloggade och svarat på frågeutskicken?
  • Trender, har medelvärdet gått upp eller ner under de senaste 30 dagarna?
  • Medelvärdet för varje fråga och hur många gånger de olika smileysarna använts (ej vem som svarat med vilken smiley).
  • Fritextkommentarer som kommit in (dock ej vem som skrivit dem) uppdelat på varje fråga.
  • Trendkurvor bakåt i tiden. Exempelvis kan man få svar på frågan "har kategorin Arbetsglädje varierar mycket under året?" 
  • Se användarkatalogen och oftast lägga till eller ta bort användare i deras team.


Om företaget har funktionen avstämningar kan chefen även:

  • Lägga in anteckningar innan och efter ett medarbetarsamtal
  • Skriva in mötesanteckningar efter ett feedbacksamtal eller kortare avstämning.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
36 av 60 tyckte detta var till hjälp
Dela