Hur räknas temperaturen ut?

Resultatet i Winningtemp beräknas mot det högsta möjliga värdet för varje kategori, om alla svarade med den gladaste smiley gubben "😃" .
Kopia_av_Winningtemp-demo-video_Gif_1.gif
Det finns 4 möjliga svarsmöjligheter, som korresponderar till värdena 0-3, där den gladaste smiley gubben ger 3 poäng. Winningtemp summerar alla svar för den pågående tidsperioden och delar dem med det högsta värdet för samma tidsperiod. Resultatet ger ett medeltal, index, att presentera.

Exempel:

5 användare svarar följande:  2, 1, 3, 3, 0 =9
Högsta möjliga poäng är 5*3=15
Resultatet: 9/15 =0,6 *10 = Index: 6,0

Låt oss djupdyka i ämnet (för avancerade läsare)

I de fallen där samma användare svarat på samma fråga vid flera tillfällen vägs den senaste datan mer än de tidigare svaren. Detta kallas för viktat glidande medelvärde (VGM). 

Den vägda faktorn som används för att kalkylera VGM bestäms av antalet svar under en viss period. Till exempel; om en användare svarat på samma fråga fem gånger under 90 dagar (vår standard period) så skulle VGM räknas såhär:

VGM = (A1 * 5) + (A2 * 4) + (A3 * 3) + (A4 * 2) + (A5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)


Där: 
A1 = senaste svaret
A2 = näst senaste svaret
Osv.

Läs mer: Temperaturen är inte samma i Adminvyn och Användarvyn, varför?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
24 av 31 tyckte detta var till hjälp
Dela