Vad betyder de olika smileysarna?

Kopia_av_Winningtemp-demo-video_Gif_1.gif

När du besvarar en fråga i Winningtemp möts du av fyra smileys. Dessa smileys står för följande:

Röd: Instämmer inte alls
Orange: Instämmer delvis
Ljusgrön: Instämmer till stor del
Mörkgrön: Instämmer helt

Smileys svaren är det som ligger till grunden för vår temperatur mätning och är en visualisering av hur vi känner kring ett ämne eller fråga.

Nyfiken på hur temperaturen räknas ut?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
7 av 10 tyckte detta var till hjälp
Dela