Vad är "Konversationer"?

Konversationer är en anonym chattfunktion som tillåter ansvarig chef och systemadministratören att svara på fritextkommentarer som kommer in via frågeutskick eller Dagens fråga. Syftet med denna funktion är att medarbetare ska kunna lämna sin ärliga feedback och skriva uppriktiga svar på de frågor som skickas ut via Winningtemp, och att chefen ska kunna ställa följdfrågor eller tacka för feedbacken.

Observera att medarbetaren är alltid anonym. Medarbetaren kan dock se att det är chefen eller systemadministratören som hen chattar med, men chefen eller systemadministratören kan aldrig se vem de chattar med. 

Chefen kan med hjälp av denna funktion tacka för idéer som medarbetaren presenterar och ställa viktiga följdfrågor som kan vara av avgörande karaktär för arbetsmiljön eller stämningen i teamet. 

Du finner ett exempel på hur en sådan dialog skulle kunna se ut nedan. I detta fall heter chefen Anna Svensson. Som du kan se är medarbetaren anonym, men hen kan se att det är chefen Anna som besvarat kommentaren.  

conversation-feature-swe.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp
Dela