Hur väljs vilka frågor som ställs?

Det finns 60+ frågor som regelbundet roterar i Winningtemp. En datorintelligens (Artificial Intelligence) roterar frågorna för att förstå varför användare svarar olika på frågorna. Första gången frågorna skickas ut får alla slumpmässiga frågor - alltså ingen får samma set av frågor. Användaren får de frågor som datorintelligensen anser att denne skall ha för att få bättre förståelse för varför man svarar som man gör. Alla frågor är validerade och framforskade tillsammans med Göteborgs Universitet.

Ibland kan det hända att användaren får samma fråga på nytt. Det förekommer för att datorintelligensen har noterat att användarens svar sticker ut och den vill veta varför. Så den ställer följdfrågor vecka efter vecka för att se om svaren ändras under tidens gång.

Ibland behöver man få liknande frågor några veckor i rad för att veta om temperaturen ändras. Om man alltid får olika frågor kan data inte jämföras och följas upp. Tänk dig att en chef har gjort ändringar för att förbättra temperaturen. När samma frågor ställs kan man enkelt jämföra temperaturen och se hur trenden utvecklas.

Vill du läsa mer?

På Winningtemps vanliga sida kan du läsa i detalj om vetenskapen bakom frågorna och hur de är valda. Klicka nedan för att få mer information:

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 8 tyckte detta var till hjälp
Dela