Vad är "Trender"?

När du är inloggad i Winningtemp kommer du kunna notera ett tal i procent och en tillhörande pil som antingen är röd eller grön samt går upp eller ner. 

screely-1636105253197.png


Det här kallas för en trend och indikerar ifall denna frågekategori har ökat eller minskat (procentmässigt) under de senaste 30 dagarna i jämförelse med ett genomsnittligt medelvärde. Det genomsnittliga medelvärdet baseras på det tidsintervall som ligger förinställt i din vy på Winningtemp. Om du har intervallet inställt på tre månad kommer trenden visa om den temperatur ni haft de senaste 30 dagarna är högre eller lägre än den varit under de tre senaste månaderna i snitt.

I regel ser du den sammanslagna temperaturen för de senaste tre månaderna, detta är förinställt i Winningtemp. Om du vill ändra jämförelsetalet kan du göra detta genom att klicka dig fram i följande steg:

  1. Klicka på Anpassa översikt högst upp i en lila ruta när du är inne på Översikt i vänstermenyn.  
  2. Välj det tidsintervall som du vill att jämförelsetalet ska grunda sig på:

screely-1636109111949.png

Ifall ni väljer 1 månad här kommer trenden jämföra temperaturen under de senaste 30 dagarna med den aktuella månaden. Idag är det den 18 juli, det innebär att om jag väljer 1 månad som jämförelsetal kommer trenden visa mig om trenden de senaste 30 dagarna (18 juni- 18 juli) är högre eller lägre än vad den varit i snitt hittills i juli- månad.  


Tips till chefer!

Om trendutvecklingen är högre än 10% brukar vi på Winningtemp uppmuntra våra kunder att fråga sig, vad kan denna trendutveckling bero på? Har det hänt något annorlunda i teamet eller bolaget det senaste? Ta hjälp av avdelningen/ teamet/ gruppen för att identifiera vad det är som påverkar dessa skiftningar, framförallt vad som ligger bakom en positiv trendutveckling och försöka göra mer av detta.

Forskning visar trots allt att det är mest produktivt att försöka stärka och främja friskhetsfaktorerna inom bolaget än att alltid försöka åtgärda det som är negativt. Identifiera vad det är som gör att personalen trivs och försöka göra ännu mer av detta. 


Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela