Vad betyder siffrorna i temperaturmätaren?

Den stora siffran i temperaturmätaren visar kategorins temperatur. I nedan exempel är temperaturen för kategorin teamkänsla 8,3.

Indexet är ett jämförelsetal som kan vara ett Winningtemp index, bransch index eller organisationens index - alltså medeltalet. I nedan exempel är index talet 8.1.

När du håller muspekaren över cirkelns kanter kan du se hur svaren har fördelats i denna kategori. I nedan exempel har 97 användare bidragit med 259 svar med den gladaste (gröna) smiley gubben.

screely-1636105253197.png

Den orangea pilen som pekar nedåt betyder att vi i nuläget har en nedåtgående trend på -2% på teamkänsla.

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela