Vad är "Insikter"?

Ingår i vår Act-paket - Klicka här för mer information om våra paket eller kontakta din Customer Success Manager.

När medarbetarna svarar på Winningtemp frågorna samlas det hela tiden data som presenteras som temperatur inom de 9 olika kategorierna. Ibland kan det vara svårt att peka ut vad man skall lägga sitt fokus på. Då hjälper insikter till: systemet snappar upp trender och avvikelser och lyfter fram detta som insikter till administratören. 

Tre olika typer av insikter


Styrkor:

Styrkor är de områden i organisation som är stabila och fungerar bra. T.ex. trender i temperaturen eller frågor som ofta har högt resultat. Kom ihåg att även fokusera och skryta om era styrkor då detta är minst lika viktigt att fokusera på som era förbättringsområden. 
 

Insight positive autonomy + background.png

 

Förbättringar:

Förbättringar är områden ni bör se över och åtgärda för att öka temperaturen. Exempelvis kan det vara trendande frågor, mobbning, kränkande särbehandling etc. 

Insight negative discrimination + Background.png

 

Prediktioner (Act funktion):

Här kan du få prediktioner till hur trendutvecklingen ser ut i personalomsättning baserat på inkommande svar. Systemet upptäcker trender och genom att förbereda er tidigt på avvikelser har ni möjlighet att åtgärda områdena.

Big insights + Background.png

Anonymiteten värnas alltid om i Winningtemp och inga insikter pekar ut någon enskild individ.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 11 tyckte detta var till hjälp
Dela