Hur fungerar mål i Winningtemp?

Tydliga, realistiska och engagerande mål är en viktig grundkomponent för att ha motiverade medarbetare. Det hjälper till att förtydliga fokusområden och förväntningar kring prestation som är ytterst viktigt för både medarbetare och chef att ha samsyn kring. Winningtemp vill stötta er i att samla alla organisationens mål och har därför skapat en funktion som kallas för just Mål

Mål- funktionen hjälper dig som arbetsgivare att upprätta, synliggöra och administrera mål på så väl individ, grupp samt organisationsnivå. Ni kan även följa målets progression och uppfyllnad löpande. Något som är extra fiffigt är att du även kan koppla ihop mål med varandra, så att progressionen i ett underliggande mål eller delmål speglas i det övergripande. 

Det finns möjligheten att välja olika kategorier för mål (ex resultat, strategi, utveckling), koppla dem till specifika funktionsområden eller geografiska kontor samt koppla på specifika aktiviteter som behövs göras för att nå målet. 

 

Nedan finner du några exempel ifrån ett demo konto på hur Mål- funktionen kan se ut:

 

Ett individuellt mål:

goals-1-swe.pngEn notis i Aktivitetsflödet om att ett mål skapats:

goals-2-swe.png

 

Trädvyn som speglar målprogression samt hur avdelningens mål kopplar an till organisationens övergripande mål/vision:

 

goals-3-swe.png

 

Mål- funktionen är en tilläggstjänst. Om du är intresserad av att veta mer, ta kontakt med din Customer Success Manager på Winningtemp. 

 

Läs mer

Vill du läsa mer om hur du upprättar ett mål, läs någon av nedan artiklar:

Så sätter du individuella mål i Winningtemp

Så skapar du ett organisationsmål

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.