Vad är "Analys"?

I Winningtemp finns det en tilläggsmodul vid namn Analys. Denna modul ger dig en snabb helikopteröversikt på alla frågekategoriers medelvärde på samtliga avdelningar/grupper i din organisation. Detta gör det väldigt mycket enklare för dig som systemadministratör, men också för cheferna i er verksamhet, att få en helhetsbild. Ni kan jämföra orter eller grupper med varandra och snabbt identifiera vart ni eventuellt behöver agera eller stötta upp. 

Nedanför ser du en bild över hur Analysen kan se ut. På den lodräta axeln finner du alla grupper/avdelningar/orter och på den vågräta axeln ser du alla frågekategorier.

screely-1644917829531.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela