eNPS - vad är det?

eNPS är en förkortning av Employee Net Promotor Score, som mäter om de anställda skulle rekommendera företaget som arbetsgivare eller inte.

eNPS står för "Employee Net Promoter Score" och mäter om anställda skulle rekommendera deras arbetsgivare till en nära vän eller bekant. De anställda får denna fråga ställd till sig en gång i månaden som standard.

Hur ser frågan ut?

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera att arbeta på [företaget] till en vän eller bekant?" Frågan besvaras på en skala mellan 0-10 där svaren är uppdelade i tre olika kategorier:

0-6= "Kritiker". Anställda som väljer ett svarsalternativ i detta intervall skulle inte rekommendera sin arbetsgivare.

7-8= "Passiva". Den anställde har ingen åsikt eller tycker att "det bara är ett jobb".

9-10= "Ambassadörer". Den anställde skulle gladeligen rekommendera arbetsgivaren till en nära vän eller bekant.

Hur räknas eNPS ut?

Den procentuella andelen Ambassadörer minus procentuella andelen Kritikers blir företagets eNPS värde, som i sig kan variera från -100 till +100. Detta innebär att 0 är neutralt och anses oftast vara ett positivt värde. 20 anses vara ett bra värde och 50 är anmärkningsvärt bra. I Winningtemp kan du jämföra ert företags eNPS värde med Winningtemp index (baserat på alla företag som använder Winningtemp) eller jämförelsetalet för er bransch. Detta för att ställa er eNPS i proportion till andra företag och göra det mer relevant. 

screely-1636097744337.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
40 av 51 tyckte detta var till hjälp
Dela