Hur fungerar funktionen Precision?

Precision är en funktion som kan hjälpa dig att avgöra ifall du har fått tillräckligt med svar från pulsundersökningarna, så att svaren är representativa för hela organisationen.

Precision använder AI och framtidsspanande modeller för att räkna ut hur träffsäkra de tillgängliga resultaten är. Den räknas ut för både kategorins temperatur och svaren på specifika frågor. På så sätt kan Precision förutse hur troligt det är att temperaturens resultat kommer att förändras om/när alla anställda svarar på den specifika frågan eller kategorin.

Syftet med Precision är att hjälpa dig, och ge dig ett verktyg som talar om när du kan börja agera utifrån din data. Färgkodningen fungerar precis som ett stoppljus.

screely-1640608261867.png

Hög trovärdighet (grönt ljus - kör på)

Du kan med hög trovärdighet agera utifrån detta resultat. Får ni in fler svar inom denna kategorin kommer den förväntade variationen ligga under 5%.

Medium trovärdighet (gult ljus - var försiktig)

Du kan med försiktighet agera utifrån detta resultat. Får ni in fler svar inom denna kategori kommer den förväntade variationen vara mellan 5-10%.

Låg trovärdighet (rött ljus - stopp, vänta)

Vi råder dig att vänta på fler svar innan du agerar utifrån detta resultat. Får ni in fler svar inom denna kategori kommer den förväntade variationen vara över 10%.


Ingen data

Vi har inte tillräckligt med data för att räkna ut ett resultat än. Invänta fler svar.

Bra att veta

En kategori och fråga kan ha olika Precisionsgrad även om frågan innefattas av kategorin. Detta beror på att det har kommit in tillräckligt med svar för kategorin men inte frågan i sig. Du kan då med säkerhet agera på kategorin men bör invänta fler svar innan du agerar på själva frågan.

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
26 av 34 tyckte detta var till hjälp
Dela