Hur fungerar funktionen Precision?

Precision är en funktion som kan hjälpa dig att avgöra ifall du har fått tillräckligt med svar från pulsundersökningarna, så att svaren är representativa för hela organisationen.

Precision använder AI och framtidsspanande modeller för att räkna ut hur träffsäkra de tillgängliga resultaten är. Den fungerar på både kategorins temperatur och svaren på specifika frågor. På så sätt kan Precision förutse hur troligt det är att temperaturens resultat kommer att förändras om/när alla anställda svarar på den specifika frågan eller kategorin.

Syftet med Precision är att hjälpa dig, och ge dig ett verktyg som talar om när du kan börja agera utifrån din data. Färgkodningen fungerar precis som ett stoppljus.

screely-1640608261867.png

Hög trovärdighet (grönt ljus - kör på)

Vi har fått in tillräckligt med svar så att du med säkerhet kan agera på denna kategori/fråga. Det är osannolikt att temperaturen gör märkbara förändringar om det kommer in fler svar.

 

Medium trovärdighet (gult ljus - var försiktig)

Du kan agera, om du får fler svar så kommer den förväntade variationen vara liten. Den förväntade variationen brukar ligga mellan +-0.5. 

 

Låg trovärdighet (rött ljus - stopp, vänta)

Vi har inte fått in tillräckligt med svar. Vi råder dig att vänta på fler svar innan du agerar på denna temperatur.

Ingen data

Vi har inte tillräckligt med data för att räkna ut ett resultat än. Invänta fler svar.

 

Bra att veta

En kategori och fråga kan ha olika Precisions grad även om frågan innefattas av kategorin. Detta beror på att det har kommit in tillräckligt med svar för kategorin men inte frågan i sig. Du kan då med säkerhet agera på kategorin men bör invänta fler svar innan du agerar på själva frågan.

Läs mer

Vad är "Insikter"?

Hur räknas temperaturen?

 

Versionshistorik
2021-12-27 - La till "Bra att veta" sektion och skrev om stoppljus sektionen

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
22 av 27 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.