Hur du skapar en egen undersökning

Varför skapa en egen undersökning?

 • Uppskattade medarbetarna konferensen i torsdags?
 • Vad tycker ekonomiavdelningen om det nya arbetssättet ni implementerat?
 • Hur upplever våra nyanställda sin första tid hos oss?

Dessa, och såklart andra, funderingar kan du enkelt få data på genom att skapa egna frågor på plattformen Winningtemp, en möjlighet för er att snabbt få feedback från era medarbetare.

Börja med att skapa egna kategorier och frågor

 1. Gå in på Adminvyn
 2. Klicka på Undersökning i menyn till vänster
 3. Klicka på Frågekategorier
 4. Klicka på Egna
 5. Om du inte skapat en kategori tidigare så klicka på Skapa kategori för att skapa en kategori till dina nya frågor
 6. Efter att ha sparat den nya kategorin är det dags att skapa egna frågor genom att klicka på Skapa fråga under gällande kategori. Kom ihåg att välja de vanliga översättningarna ni använder i er organisation. 
mceclip0.png


Skapa en egen undersökning 

Så snart du har skapat egna kategorier och frågor är det dags att skapa en egen undersökning. Klicka på Skapa undersökning uppe till höger.

mceclip3.png


Steg 1 - Allmänna inställningar

Först behöver vi ge din undersökning ett namn och ställa in allmänna inställningar. Bestäm om undersökningen skall skickas i ett intervall eller endast ett enkelt utskick.

Kom ihåg att om du väljer enkel kan du fortfarande välja att skicka den igen om du vill vid ett senare tillfälle. 

mceclip4.png


Steg 2 - Lägg till frågor

Nu är det dags att lägga till de frågorna som skall ingå i undersökningen. Du kan välja frågor från en eller flera olika kategorier. Kom ihåg att du senare kommer se resultatet utifrån vilken kategori frågan tillhör.

mceclip1.png


Steg 3-4 - Mottagare och ämnesrad

När du väljer mottagare till din undersökning kan du välja antingen hela organisationen, specifika grupper och/eller segment. 
 
Du kan välja att antingen skriva en egen ämnesrad till undersökningen eller använda redan ifyllda förslag. Ett annat alternativ är att använda den första frågan i undersökningen som ämnesrad.

mceclip6.png


Steg 5 - Sammanfattning

Nu är vi nästan klara och det har blivit dags att kolla igenom så allt stämmer i sammanfattningen innan vi startar undersökningen.
 
Inte redo att skicka ut undersökningen riktigt än? Inga problem, du kan spara undersökningen som utkast och även göra ett testutskick om du vill se hur det ser ut från en användares perspektiv.
 
mceclip7.png
 
Snyggt jobbat då var din egna undersökning skapad!


Lägg till kategorin på Översiktssidan

För att kunna se resultatet ifrån din undersökning behöver du lägga till kategorin på Översiktssidan.
Följ: Anpassa innehållet i Översikten

Hur ser frågor ut för medarbetarna?

Dina frågor kommer ha samma utseende och upplägg som våra standardfrågor. De kommer alltså ha samma fyra alternativ, smileys, och ett fält för kommentar. 

Mer information

 • De frågorna ni valt att inkludera i er egna undersökning kommer skickas ut i en slumpmässig ordning och alltså inte i den ordning som visas i Egna undersökningar fliken.
 • Tre dagar efter utskicket kan du påminna användare som inte svarat på undersökningen. Klicka på de tre prickarna bredvid utskicket och välj "Skicka påminnelse". Börja här: Utskick.


Läs mer

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela