Åtgärder är tillgängligt för kunder med Act-paketet. Ifall du vill veta mer så kontakta er Customer Success Manager för mer information.

thumbnail.png

Winningtemp är det bästa stället att se din organisations temperatur, se kommentarer och få notifikationer om viktiga insikter. Hade det inte varit smidigt om du också kunde agera och skapa åtgärder i systemet baserat på den informationen? Nu är det möjligt, med hjälp av åtgärder.

Åtgärder är ett kraftfullt verktyg i Winningtemp där du kan skapa åtgärder baserat på behov i din organisation, grupp eller på individnivå. Med hjälp av åtgärder så kommer ni skapa autonomi i er organisation vilket betyder att alla, in på individnivå, kan hjälpa till att jobba mot välmående på jobbet. Att jobba mot ett gemensamt mål har aldrig varit enklare.

screely-1680506658402.png

För medarbetare

Som medarbetare kommer du kunna skapa åtgärder baserad på din egna jobbsituation. Du kommer även kunna se din grupps eller organisations publika åtgärder samt de åtgärderna där du angett en annan person som ansvarig person.

Att jobba med åtgärder gör att samtliga i er organisation känner sig delaktiga och har en röst. Detta främjar självledarskap samt bidrar till att era medarbetare känner sig stärkta och involverade i företaget. 

För managers (chefer)

Som chef kommer du få en överblick över samtliga åtgärder i din grupp, se vilken påverkan de har, och dessutom får du hjälp att prioritera de viktigaste åtgärderna i gruppen. Du kommer även kunna skapa åtgärder åt din grupp och utse en ansvarig person som får ägarskap över åtgärden.

Actions.png

Hur en åtgärd fungerar

  • Du börjar med att definiera vilket fokusområde du vill skapa en åtgärd på t.ex baserat på en temperaturtrend, en insikt gällande mobbning eller annat.
  • Bestäm om det skall vara en snabbåtgärd (mindre detaljerad) eller en åtgärdsplan (mer detaljerad). 
  • Välj från redan föreslagna åtgärder eller skapa din egna. 
  • Välj ansvarig användare och sätt ett datum för din åtgärd.
  • Voila! Din åtgärd är skapad. 


Vill du veta mer kring hur och var du skapar en Åtgärd?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 14 tyckte detta var till hjälp
Dela