Vad är Individuella insikter?

FinalImage_SW.jpg

Winningtemp analyserar hur du svarar på mejlutskicken och presenterar därefter fokusområden för att hjälpa dig att utvecklas. Om en fråga eller frågekategori har en positiv eller negativ trend kan du med hjälp av Individuella insikter se vad du behöver fokusera på. 

Ifall vi kollar på exemplet nedan, så har systemet registrerat att jag har en positiv trend när det kommer till autonomi, delaktighet och ledarskap. Jag kan också klicka på Förbättringar för att se vad jag kan jobba på härnäst. Det är mycket enklare att jobba mot mål om jag vet vad jag skall prioritera och det är här

Individuella insikter kommer till min räddning. Ibland stirrar vi oss blinda på det negativa men kom ihåg att även fokusera på dina styrkor. Att fokusera på dina styrkor bidrar till att du känner stolthet så ta tillfälle i akt att fira det som går bra med. Att arbeta med Insikter kommer hjälpa dig som användare att få mer förståelse för hur du upplever din jobb situation. I slutändan så är det mycket enklare att jobba med oss själva och att förbättra vår situation om vi vet hur vi ligger till i nuläget.


Hur hittar jag individuella insikter?

Klicka här för att komma till Individuella insikter

Hur fungerar det med anonymitet?

Din anonymitet är Winningtemps högsta prioritet. Individuella insikter baseras på din data och är därför bara tillgängliga för dig.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
17 av 25 tyckte detta var till hjälp
Dela