Anonymisering av kommentarer

OBS! Kommentarer är alltid anonyma. Namn och användarnamn är aldrig synligt för en administratör. 

Kommentarer är en viktigt insikt in i hur er personal mår men det är också viktigt att alltid säkerställa användarnas anonymitet. I vissa fall kan därför grupptillhörighet döljas (anonymiseras) för managers. Anonymiserade kommentarer är enbart synliga för Systemadministratörer, längst upp i organisationsträdet. Anonymisering kan betyda olika saker i olika scenarios. Så här fungerar det.

I följande tre scenarios anonymiseras kommentarers grupptillhörighet: 

1. Gruppen uppfyller inte anonymitetsnivån

Winningtemp anonymiserar grupptillhörigheten för managern om gruppen inte uppfyller anonymitetsnivån. Det betyder i verkligheten att som standard, krävs det att minst fem unika användare svarat på temperaturutskicken innan resultat och kommentarer syns. Skulle enbart en, eller två, användare svara på utskicket och skriva en kommentar hade det varit enklare för managern att räkna ut vem användaren är.

Vill ni som företag justera anonymitetsnivån så kan er Systemadministratör göra det här: Inställningar.

2. Användaren tillhör inte någon grupp 

Winningtemp anonymiserar grupptillhörigheten för managern om användaren inte tillhör någon grupp. Kommentaren kommer enbart vara synlig för Systemadministratören längst upp i organisationsträdet. Lägg till användaren i en grupp för att åtgärda detta problemet så kommer kommentaren synas i rätt grupp (så länge kraven i sektion 1 möts).

Läs mer: Så lägger du till en användare i en grupp


3. Användaren tillhör flera grupper som alla möter kraven för anonymisering (se sektion 1)

Denna situation är lite mer komplex, låt oss kolla på ett exempel:

  • Mats tillhör grupperna Sverige och Norge.
  • Sara tillhör grupperna Sverige och Danmark.
  • Peter, Amanda och Olivia tillhör gruppen Sverige.
  • När Mats lämnar en kommentar på ett utskick skulle det vanligtvis stå att kommentaren kommer ifrån en användare i grupperna Sverige och Norge. Detta vill vi undvika. 

Med den informationen skulle det bli enklare för managern att räkna ut vem användaren är eftersom hen vet att den jobbar i båda länderna. I verkligheten kan det vara så att Mats är den enda som arbetar med de länderna.


Hur anonymiseras Mats kommentar i detta exemplet?

För att undvika scenarion som detta, anonymiseras därför alla kommentarer som kommer från en användare med mer än en grupptillhörighet (ifall grupperna möter kraven för anonymisering). I detta exemplet kommer Mats kommentar vara synlig men Winningtemp anonymiserar vilka grupper kommentaren kommer från. På så sätt kan managern inte räkna ut vem användaren är.

screely-1636029776214.png

Kontakta din Customer Success Manager om du behöver stöd hur ni justerar strukturen i Winningtemp för att bäst hantera scenarion som detta.

Bra att veta

  • En användares kommentar är alltid anonym så länge de själva inte skrivit något som kan identifiera dem i texten. 
  • Ifall en kommentar anonymiserats kan den inte av-anonymiseras, utan kommer förbli anonymiserad i fortsättningen.

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela