Hur du skapar en Milstolpe

Vill du veta mer om Milstolpar? 

Hur du skapar en Milstolpe

 1. Gå till Adminvyn och klicka på Mina team.
 2. Klicka på ikonen som ser ut som en person.
 3. Välj "Sök i hela..." och sök sedan efter medarbetaren. Välj medarbetaren.  
 4. Klicka på knappen, Skapa Milstolpe.

screely-1635857172693.png

 

Ställ in Milstolpen

 1. Välj en mall för din Milstolpe eller skapa en ny. Ifall ni använder olika mallar se till att du väljer rätt beroende på vilken typ av samtal ni skall ha.
 2. Ändra namnet på Milstolpen (frivilligt).
 3. Du kan välja om du vill skicka ut en ICS (Outlook kalender inbjudan) till medarbetaren.
  Tänk på: Medarbetaren behöver logga in i Winningtemp för att acceptera inbjudan.
 4. Med Tillåt ny datum och tid kan medarbetaren själv föreslå ny tid om den ni valt inte passar.
  Tänk på: Ifall funktionen inte aktiveras är datum och tid låst och vill ni byta måste detta göras manuellt utanför Winningtemp systemet. 
 5. Välj datum och tid för samtalet.
 6. Lägg till ett meddelande på inbjudan (frivilligt).
 7. Klicka på Skapa.

screely-1635862024785.png

Förbered Milstolpsmötet

Klicka på Fortsätt till Milstolpe om du vill förbereda mötet direkt. Vill du vid ett senare tillfälle förbereda Milstolpen så kan du klicka på Redigera anteckningar. Välj hur du vill kontakta medarbetaren, och ifall det är några filer som behövs till mötet. Du kan även ladda upp filer genom att klicka på Bilagor.

screely-1646305255055.png

Innan mötet börjar kan du förbereda Milstolpen genom att lägga till anteckningar och svara på graderingsfrågorna. När du är färdig med förberedelserna klicka på Spara som utkast. Dina anteckningar kommer då bara vara synliga för dig fram tills dess att du klicka på Publicera anteckningar.

screely-1635926348435.png

Använd Milstolpen som en mall under samtalet med medarbetaren. Till din hjälp har du frågorna, dina anteckningar samt om du laddat upp några bilagor. Dokumentera vad ni kommer fram till under samtalet och skriv ner det i Milstolpen så ni kan återkomma till det vid ett senare tillfälle. När samtalet är klart klicka på Publicera anteckningar så kommer Milstolpen vara synlig för både dig och medarbetaren (även ledare högre upp i organisations strukturen kan se Milstolpen). 

Verifikationsprocessen

Ifall du vill att era medarbetare skall ha möjligheten att verifiera en milstolpe innan den stängs kan ni slå på "Tillåt användare att verifiera Milstolpen" i Adminvyn -> Inställningar -> Avstämning 

Med verifikation påslaget:

 • Efter att milstolpen är avklarad markeras den som "Ej verifierad" och användaren kan gå in och kolla igenom så allt stämmer. Användaren får ett mejl där denne kan verifiera milstolpen. En pushnotis skickas också ut i Winningtemp till användaren.
   

Med verifikation avstängt:

 • Milstolpen stängs direkt utan att medarbetaren kan komma med feedback.


Pro-tip

Om du är Systemadministratör kan du även skapa mallar under Inställningar -> Mallar -> Milstolpar -> Skapa mall. Här kan du skapa mallar som dina kollegor sedan kan använda till sina milstolpar. 

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela