Svarsdeltagande, svarsbidrag och genomsnittligt svar. Vad är skillnaden?

För att göra det enkelt för dig att navigera kring de olika termerna som använts i samband med temperaturutskick kommer här en liten lathund. 

Svarsdeltagande

Svarsdeltagande, som du hittar här, visar hur många procent av användarna som svarat på minst ett utskick i nuvarande period (vanligtvis tre månader). Detta betyder att om en användare svarat på ett av fem möjliga utskick i perioden kommer den användaren ha 100% svarsdeltagande.

För att summera, så visar siffran hur många procent av gruppen som aktivt svarat på åtminstone ett utskick i perioden, inte per utskick. 

screely-1638452197190.png

Svarsbidrag

Svarsbidrag, som du hittar här, visar hur många procent av användarna som var med i utskicket som svarat. I bilden nedan har alltså 59% svarat på utskicket från 2021-12-01 och 77% på utskicket från veckan innan.

screely-1638451577891.png


Genomsnittligt svar (egna undersökningar)

När det kommer till era egna undersökningar kommer du kunna se ett genomsnittligt svar (se bild nedan). Eftersom denna typ av utskick kan skickas under ett intervall kan antalet mottagare variera. Ett sådan exempel är om ni nyanställer vilket då ökar mängden mottagare. Det  genomsnittliga svaret beräknas efter hur många användare som mottagit varje utskick.

Ett exempel

Det första utskicket har: 

  • 20 mottagare.
  • 20 användare svarar.
  • = 100% svarsbidrag. 
Det andra utskicket har:
  • 30 mottagare (inklusive de 20 användarna från förra utskicket).
  • 21 användare svarar.
  • = 70% svarsbidrag.

För att räkna ut genomsnittligt svar så adderar vi svarsbidraget per utskick (100+70), och delar det med antal utskick (2). I detta scenariot blir därmed det genomsnittliga utskicket 85%.

screely-1638454452384.png

Svarsfrekvens

I Statistikvyn kan du även använda filter för att se detaljerad data som t.e.x genomsnittet per månad, genomsnittet per grupp eller se resultatet presenterad som en lista.

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela