Vad är Visselblåsning?

Viktigt: Visselblåsning i Winningtemp är inte en allt-i-ett lösning för att täcka samtliga krav från EU. Utöver funktionen i Winningtemp behöver ni sätta upp egna interna processer för Visselblåsning. Se till att följa tillgänglig lagstiftning i er region.  

Europeiska Unionen har instiftat regler som specificerar vilket skydd en "visselblåsare" skall ha. Alla företag med fler än 50 anställda behöver därför ha en process för hur de hanterar visselblåsare. De flesta företag vill skydda identiteten på visselblåsaren men vill samtidigt kunna kontakta personen ifall de behöver mer information. Winningtemp ger er både ett sätt för anställda att anonymt rapportera oegentligheter men även ett sätt att kommunicera med personen.  

Vad är Visselblåsning?

Visselblåsning kan användas av vem som helst inom företaget för att rapportera oegentligheter som på olika sätt bryter mot lagen eller på annat är viktigt att belysa. Kortfattat så ger visselblåsning anställda ett sätt att anonymt rapportera känsliga ämnen utan risk för repressalier. 

screely-1639478402265.png

Hur fungerar det?

Börja med att bestämma vem som skall vara ansvarig för Visselblåsarärendena. När en användare klickar på "Whistleblow" kommer den ansvariga personen få e-post och en notis i Winningtemp att ett nytt ärende inkommit. Den ansvariga personen kan sedan anonymt kontakta användaren som skickade in ärendet för att bekräfta att den har mottagits samt ifall det behövs mer information.

Täcker funktionen alla punkter nämnda i EU-reglerna?

Nej. Funktionen ger användare ett anonymt sätt att rapportera ett problem men det kommer behövas interna processer utöver det som finns i Winningtemp. Läs mer i lagkraven i listan nedan. I slutändan är det är upp till er som företag att se till att ni möter alla kraven.

Hur aktiverar jag Visselblåsning?

Konfigurera och börja använd Visselblåsning

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela