Varför ni bör undvika "Nollmätningar"

Att lägga till fler frågor i ett utskick är vanligtvis inga konstigheter men om ni ändrar det till extrema värden kan det faktiskt orsaka en del problem. I denna artikeln kommer vi kolla på hur vår AI fungerar och se varför så kallade nollmätningar inte rekommenderas. 


Kortfattat om hur vår AI fungerar

AI'n analyserar mönster i hur ni svarar på utskicken och skickar sedan ut frågorna baserat på relevans och variation. Denna strategin säkerställer att användarna får olika frågor varje vecka. Systemet använder också sofistikerad artificiell intelligens för att eliminera risken att ett negativt svar bara var en engångsföreteelse. Målet för AI'n är att hitta en balans och distribuera frågorna från varje kategori (inklusive tilläggsfrågor och egna undersökningar) på ett smart sätt. 

 

Att göra nollmätningar

Ifall ni precis börjat använda Winningtemp kan det vara lockande att skicka ut alla frågor på samma gång (en så kallad nollmätning) för att snabbare få in data i systemet. Vi rekommenderar dock inte nollmätningar utan ber er att följa råden från er Onboarding Specialist eller Customer Success Manager. De generella råden är att det tar mellan tre till fem veckor innan ni ser data i systemet. 

Genom att göra "Nollmätningar" kommer ni påverka systemets förmåga att hitta balans vid utskick. När ni skickar ut alla frågor på samma gång kommer ni visserligen snabbare ha data i systemet men datan kommer inte vara lika tillförlitlig.


Ett exempel

Lisa får en fråga om Ledarskap och svarar negativt. Vid nästa utskick bör Lisa få en uppföljningsfråga inom kategorin för att se ifall hon bara hade en "dålig dag". AI'n tar också hänsyn till hur många frågor Lisa tidigare fått gällande Ledarskap för att se till att utskicken är varierade.  

När ni gör "Nollmätningar" kommer systemet känna av att Lisa redan fått alla Ledarskaps frågor och skickar istället ut en fråga om Autonomi. I detta fallet kommer vi alltså inte få reda på om Lisas svar är en trend eller bara en engångsföreteelse. Beroende på hur många frågor det finns i de andra kategorierna kan det också ta lång tid innan Lisa får nya frågor om Ledarskap. Detta för att systemet vill hitta balans mellan kategorierna vid varje utskick. 


Hur blir det med Insikter?

Insikter genereras när vår AI analyserat användarnas svar över tid. När ni gör en "nollmätning" påverkar ni systemets förmåga att ge er korrekta och användbara Insikter. Nollmätningar är alltså inte att rekommendera ifall ni vill ha tillförlitliga Insikter att jobba med.


Lösningen

Lösningen är enkel, följ rekommendationerna i Winningtemp. I bilden nedan rekommenderas det att jag skickar ut åtta frågor per vecka. Rekommendationen baseras på antalet aktiva frågor i mitt utskick och vilken utskicksfrekvens jag valt. 

Om du aktiverar fler frågor, så som tilläggsfrågor, eller slår ihop era egna undersökningar med standardutskicket kommer rekommendationerna höjas. Detta är normal, då AI'n har fler frågor att skicka ut. Skillnaden är att om ni håller er inom rekommendationerna (eller tätt inpå) så kommer AI'n hitta ett sätt att göra detta balanserat.

Med andra ord, håll er inom rekommendationerna så behöver ni aldrig oroa er för problem.

screely-1638883296461.png

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela