Vad är Attribut?

När du skapar en egen undersökning kan du använda attribut för att välja specifika grupper av mottagare. Du kan t.ex. välja alla anställda som jobbat mindre än en månad eller skicka ut en undersökning baserat på ålder.

screely-1641286715272.png


När du skapar en egen undersökning kan du välja följande attribut:

Segment

Användarattribut

Används till

Tillgängliga segment 

Anställningstid

Anställd sedan

Onboarding undersökning för nyanställda

< 1 månad

1 månad – 3 månader

3 – 6 månader

6 månader– 1 år

1 – 2 år

2 – 4 år

4 – 6 år

> 6 år

Könsidentitet

Könsidentitet

Genus relaterade frågor

Man

Kvinna

Vill ej svara

Ickebinär / Annat alternativ

Tid till avslut

Anställd t.o.m.

När anställda sagt upp sig

< 2 veckor

2 veckor– 1 månad

1 – 2 månader

2 – 3 månader

> 3 månader

Ålder

Födelsedag

  Åldersrelaterade undersökningar

< 24 år

25 – 34 år

35 – 44 år

45 – 54 år

55 – 64 år

> 65 år

 

Att tänka på gällande användarattribut

Det är viktigt att fylla i så mycket information som möjligt i era anställdas användarprofiler så attributen fungerar som de skall. Ju mer information ni har tillgängligt, desto kraftfullare blir era attribut. 

 

screely-1641286468769.png 

Om användare saknar användarattribut

När du väljer ett attribut så kommer du tydligt kunna se vilka användare som saknar den informationen i sin användarprofil. Klicka på "X användare" för att få en överblick över vilka som inte inkluderas i utskicket. Lägg till informationen på deras profil för att åtgärda problemet och för att inkludera de i attributet.

screely-1641286715272.png

 

Skapa en Onboarding/Offboarding undersökning

 

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela