Läs mer om Integrationer

Vill du veta mer?

Kontakta din Customer Success Manager för mer information


Vad är en integration?

Med en integration kan ni synka över en mängd olika datapunkter från ett externt källsystem till Winningtemp. Till exempel, skapa nya användare eller ändra grupptillhörighet i ert interna HR system och det synkas automatiskt till Winningtemp. En annan populär integration är Single sign-on (SSO) som gör inloggningsflödet mycket smidigare då inloggningsuppgifterna synkas från ert interna IT system.

 

Vad kan du integrera med Winningtemp?

I den här artikeln kommer vi fokusera på flödet och processen kring en skräddarsydd användarintegration. Klicka på länkarna över för att läsa mer om de andra typerna av integration.


Vad är en skräddarsydd användarintegration?

En skräddarsydd användarintegration baseras på att det dagligen laddas upp filer till vår integrationsserver. Filerna innehåller data kategoriserat efter förutbestämda kolumner. Varje dag (kl 01:00 CET) laddar systemet ner filen/filerna och uppdaterar Winningtemp med alla förändringarna.

Winningtemp kan synkronisera användardata, organisationsstruktur och segment vilket delas upp i tre olika filer, användarfil, gruppfil och segmentfil.  

 

Projektets arbetsflöde 

  • Ni kontaktar er Customer Success Manager
  • Tilläggsavtal skrivs 
  • Er Customer Success Manager lägger en order till vår Tekniska Projektledare som sedan kontaktar er
  • Första integrations mötet sätts upp (genomgång av integrationsprocessen och fastställning av projektets parametrar)
  • Ni skickar en testfil baserat på tidigare fastställda parametrar
  • Automatiserad filöverföring sätts upp och teknisk dokumentation påbörjas 
  • Implementering av integrationen genomförs av Winningtemps utvecklare
  • Integrationen sätts igång
  • Uppföljning


Kom igång!

Kontakta din Customer Success Manager för mer information 


Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela