Sätt upp mer än en standardundersökning

Viktigt: Enbart Systemadministratörer och användare med support-roll kan sätta upp fler än en standardundersökning

Hur fungerar det?

Flera standardundersökning, hur fungerar det?

Expand-funktion

Detta är en funktion tillgänglig i vårt Expand-paket. Kontakta din Customer Success Manager för mer information om Expand-paketet.

Såhär gör ni

  1. Växla till Adminvyn
  2. Klicka på Undersökning och Standardundersökning
  3. Klicka på Skapa undersökning
  4. Följ stegen nedan:

Steg 1 - Allmänna inställningar

mceclip7.png


Börja med att välja följande inställningar:

Undersökningens namn Undersökningens namn används för att urskilja de olika undersökningarna från varandra i standardundersökningsfliken
Företagsnamn i undersökningen Ifall ni vill använda ett unikt företagsnamn i undersökningen fylls detta i under "Företagsnamn i undersökningen". Detta är företagsnamnet som kommer synas i frågorna som sedan skickas ut till era medarbetare.  
Läs mer: Lägg till ett företagsnamn till en standardundersökning
Startdatum Första datum för utskick av undersökningen
Frekvens Hur ofta undersökningen skall skickas ut till era medarbetare
Utskicksdag Veckodagen då undersökningen skickas ut


Ifall ni använder vår Onboarding undersökning kan ni fördröja undersökningen för nyanställda. Läs mer: Vad är en Onboarding undersökning?

Baserat på vilka inställningar ni valt kommer systemet föreslå en rekommenderad undersökningslängd.

Klicka på Nästa. 


Steg 2 - Frågor

mceclip9.png

Det är nu dags att välja vilka frågor som skall vara med i undersökningen. Du kan välja frågor från en eller flera kategorier. Aktivera frågorna du vill inkludera.
 
Redigera en fråga genom att klicka på den. Viktigt att tänka på: Ifall du ändrar översättningen på en fråga, kommer det påverka era andra standardundersökningar där frågan används. 
 
I detta steget kan du även lägga till egna frågor till er undersökning. Ifall du enbart vill att specifika grupper eller segment skall få denna fråga kan du specificera mottagare genom att klicka på Ange mottagare. Kom ihåg att samma grupp eller segment behöver vara tillagt som mottagare för hela undersökningen.
 
När du är klar, klicka på Nästa.

mceclip10.png


 

Steg 3 - Mottagare

mceclip11.png

Du kan välja specifika grupper och/eller segment som mottagare. Kom ihåg att om du väljer flera grupper eller segment så kommer användare som inkluderas i någon av tillagda grupperna/segmenten väljas.
  
För att se till att användarna enbart får denna undersökning kan ni exkludera användarna från andra standardundersökningar (mer information kommer om detta senare) 

Klicka på Nästa.
 
 

Steg 4 - Ämnesrad

mceclip12.png

Du kan skriva en egen ämnesrad till undersökningen eller använda våra redan ifyllda förslag. Ett annat alternativ är att använda den första frågan i undersökningen som ämnesrad. Du kan också lägga till översättningar om det behövs i er organisation.

För mer information följ: Hur gör jag ämnesraden mer personlig?

Klicka på Nästa.

 

Steg 6 - Sammanfattning

mceclip13.png

Nu är vi nästan klara och det har blivit dags att kolla igenom så allt stämmer i sammanfattningen innan vi startar undersökningen.
 
Inte redo att skicka ut undersökningen riktigt än? Inga problem, du kan spara undersökningen som utkast och även göra ett testutskick om du vill se hur det ser ut från en användares perspektiv.
 
När du är redo, klicka på Starta undersökning.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela