Vad är Temperaturkonfiguration? (enbart för beta kunder)

Detta är en ny funktion endast tillgänglig för våra beta kunder. Funktionen blir i höst tillgänglig för alla kunder.

Viktigt: Temperaturkonfiguration är enbart tillgängligt för Systemadministratörer. 

Temperaturkonfiguration

Organisationsstruktur kan vara komplex och i vissa fall kan en grupps, eller segments, temperatur bli anonymiserad (dold). Temperaturen blir då endast tillgänglig för en systemadministratör, högst upp i organisationsstrukturen. Dold temperatur kan bero på vilka grupper och/eller segment användarna tillhör.

Temperaturkonfigurations verktyget kan hjälpa dig att hantera dold temperatur genom att visualisera vad du kan ändra för att göra mer temperatur tillgänglig på segment och gruppnivå. Gör ändringar och se vilken effekt de har innan de appliceras. Kort och gott, ett testområde för temperaturinställningar. Detta görs såklart samtidigt som vi värnar om anonymiteten hos era användare

screely-1656674893386.png


Öppna Temperaturkonfiguration

 1. Växla till Adminvyn
 2. Klicka på Administration
 3. Klicka på Temperaturkonfiguration

I Temperaturkonfigurationsverktyget, eller i organisations fliken, kan du se färger som visar om gruppen eller segmentet har dold eller synlig temperaturdata.

 • Grönt - Synlig temperatur
  Denna gruppen eller segmentet fungerar precis som den skall och ingen temperatur är dold. Du behöver inte ta action på denna grupp eller segment. 

 • Gul - Delvis dold temperatur 
  En grupp eller segment med delvis dold temperatur betyder att en eller flera användares temperaturdata har blivit anonymiserad (dold) för att skydda anonymiteten hos denne. Beroende på hur det ser ut i er organisationsstruktur går det eventuellt att göra mer temperatur synlig men många gånger är gult så bra det kan bli i gruppen eller segmentet. Prioritera därför hellre röda grupper.

 • Röd - Utan synlig temperatur
  För att skydda anonymiteten hos användarna i denna gruppen eller segmentet har all temperaturdata blivit anonymiserad (dold). Se steg nedan för att eventuellt göra mer temperaturdata tillgänglig.

 • Grå - Under anonymitetströskeln
  En grå grupp möter inte kraven för anonymitetsnivån. Läs mer här: Hur är Winningtemp anonymt?


screely-1656679284082.png

Hur kan jag göra mer temperaturdata tillgänglig?

I Temperaturkonfigurations verktyget har du flera metoder som kan hjälpa dig att göra mer temperaturdata synlig på grupp och segment nivå:

Lägg till mer användare i gruppen eller segmentet

Håll gruppen eller segmentet uppdaterad och lägg till alla nya medarbetare. Är ni under anonymitetsnivån kommer detta göra data tillgänglig.

Ta bort användare från gruppen eller segmentet Om en användare är i två, eller fler, väldigt lika grupper eller segment kan temperaturen bli anonymiserad (dold) för att skydda anonymiteten hos användaren. Håll därför gruppen eller segmentet uppdaterad och ta bort alla medarbetare som slutat. 
Ta bort användare från andra grupper och/eller segment Se stegen över
Sänk anonymitetsnivån Sänk anonymitetsnivån för ert företag. Läs mer: Hur är Winningtemp anonymt?
Sänk "Antal användare för likhetströskel"
 

Denna funktionen tar bort möjligheten att jämföra två, eller fler, väldigt lika grupper, eller segment med varandra för att lista ut vem en användare är. Du kan sänka nivån för att göra mer data tillgänglig.


Versionshistorik
2022-07-04 - Artikel skapad

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.