Hur du exkluderar användare ur standardundersökningar

Viktigt: Detta steg är enbart applicerbart om du använder fler än en standardundersökning.


Hur fungerar det?

Ifall du skapat en egen standardundersökning för en del av organisationen kan du exkludera de användarna från den generella undersökningen. Det betyder att de användarna enbart kommer få en undersökning, den specifika för den avdelningen.

Beroende på komplexiteten i organisationsstrukturen kan logiken dock variera något, lås oss kolla på två exempel:

Exempel 1 - Tre standardundersökningar (se bild nedan)

  • Företaget Acme Inc har en generell undersökning till hela företaget
  • Avdelningen Aberdeen har en egen undersökning (exkludera användare från alla andra standardundersökningar är )
  • Avdelningen Inbound har en egen undersökning (exkludera användare från alla andra standardundersökningar är )

Martin som är en användare som jobbar med både avdelningen Aberdeen och Inbound kommer därför få en undersökning från vardera avdelning. Han kommer däremot inte få den generella undersökningen som går ut till hela företaget.

Sammanfattning: En användare kan få mer än en undersökning trots att "Exkludera användare från alla andra standardundersökningar är på".

screely-1657541183569.png

Exempel 2 - Undergrupper (se bild ovan)

    • Företaget Acme Inc har en generell undersökning till hela företaget
    • Avdelningen UK har en egen undersökning (Exkludera användare från alla andra standardundersökningar är )

Eftersom Cardiff är en undergrupp till UK där det finns en egen undersökning kommer användarna i Cardiff få den specifika undersökningen istället för den generella. På detta sättet säkerställer vi att medarbetarna får den undersökning som är mest relevant för deras avdelning. Inkluderade undergrupper syns också med en grå bock bredvid dem i fliken mottagare. 

Sammanfattning: undergrupper inkluderas i specifika undersökningar. 
 

Vilka undersökningar exkluderas användarna från? 

Klicka på siffran som visar hur många undersökningar användarna exkluderas från för mer information (se bild nedan).

Create_Standard_survey_-_Recipients_specified_and_excluded__1_.png

 

Hur tas användarna bort från andra undersökningar?

Det är dags att kolla på ännu ett exempel, Acme Inc har en generell undersökning som går ut till hela företaget. När du sedan skapar en undersökning till en specifik grupp så kommer den gruppen tas bort som mottagare ur den generella undersökningen. Skulle du sedan öppna den generella undersökningen igen så kommer den avdelningen vara exkluderad i steg 3, mottagare.

Vart hittar jag denna funktionen?

Följ stegen i denna artikel: Sätt upp mer än en standardundersökning (enbart för beta kunder)

Expand funktion

Detta är en funktion tillgänglig i vårt Expand-paket. Kontakta din Customer Success Manager för mer information om Expand-paketet.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela