Vad är Winningtemp API?

Vad är ett API?

Ett API fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på. Till exempel, det meteorologiska institutet, SMHI, samlar in väderdata i sin egna mjukvara och väderappen i din smartphone kommunicerar med den mjukvaran genom ett API. På detta sätt kan väderdata enkelt visas i din telefon.

Winningtemp API

Med Winningtemp API kan du exportera temperaturdata från Winningtemp till era egna system, vilket gör det enklare för er att analysera och förstå resultaten från pulsundersökningen. Tempereraturdatan kan exporteras till en valfri datasjö och sen användas i era interna analysverktyg. 

Vår API ger er möjlighet att analysera hur temperaturdatan i ett team korrelerar med t.ex. prestation, personalomsättning och mycket mer.

FinalImage.jpg


Vilken typ av data kan exporteras?

I nuläget har Winningtemp API stöd för att exportera temperatur- och eNPS data. Vid en export efterliknas datan med hur den ser ut i temperaturöversikten och exporten påverkas av de anonymitets inställningarna ni gjort. 

Vid en export inkluderas data från de olika frågekategorierna med svar på en skala från 0-10, plus eNPS. För mer information se vår Developer-portal, se länk nedan.


Kom igång

All information och hjälp gällande Winningtemp API finns tillgänglig i vår Developer portal: https://developer.winningtemp.com/. Kontakta er IT-support eller interna utvecklare (om ni har sådana) för att sätta upp Winningtemp API genom Developer sidan. Viktigt: denna funktion har inget användargränssnitt.

Läs mer

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela