Skapa er första undersökning

Skapa er första undersökning

  1. Växla till Adminvyn
  2. Klicka på Standardundersökning
  3. Välj följande inställningar:

Startdatum

Första datum för utskick av undersökningen

Frekvens

Hur ofta undersökningen skall skickas ut till era medarbetare. Vi rekommenderar veckovis för att få ut det mesta av Winningtemp

Utskicksdag

Veckodagen då undersökningen skickas ut

Fördröj utskick för nyanställda

Ifall ni använder vår Onboarding undersökning kan ni fördröja undersökningen för nyanställda. Lär mer: Vad är en Onboarding undersökning?

Antar frågor per utskick

Baserat på vilka inställningar ni valt kommer systemet föreslå en rekommenderad undersökningslängd

mceclip0.png


Frågekategorier

  1. Klicka på Frågekategorier
  2. Här kan du välja vilka frågor och kategorier som skall inkluderas i utskicket
  3. Klicka på frågorna för att redigera översättningen
  4. Aktivera frågorna du vill inkludera
  5. Vill du lägga till egna frågor? Läs mer: Lägg till egna frågor i standardutskicket

Läs mer: Våra nio kategorier

Ämnesrad

  1. Klicka på Ämnesrad
  2. Du kan skriva en egen ämnesrad till undersökningen eller använda våra redan ifyllda förslag. Ett annat alternativ är att använda den första frågan i undersökningen som ämnesrad. Du kan också lägga till översättningar om det behövs i er organisation.

För mer information följ: Hur gör jag ämnesraden mer personlig?

Gå igenom frågorna och redigera vid behov

Det kan vara fördelaktigt att ibland omformulera om en fråga för att den skall passa er. Gå därför igenom alla frågor innan första utskicket och se om det är något som behöver ändras. Tänk på att enbart göra mindre ändringar för att inte ändra frågans karaktär. Exempelvis ta bort ordet "ledare" från frågan: "Upplever du att du får stöd av din närmaste chef/ledare på XX när du behöver det"?


Är du redo att starta undersökningen?

Klicka på Starta undersökning 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela