Varför är temperaturen gömd?

mceclip0.png

Vad betyder frågetecknet?

Ett frågetecken betyder att ni inte fått in tillräckligt med svar för att uppfylla anonymitetsnivån eller att kategorin anonymiserats för att säkerställa full anonymitet för dess användare. Data kan därför inte presenteras. Håll muspekaren över frågetecknet för mer information om varför temperatur inte kan visas. 

 

image__1_.png image__2_.png

 

Vad kan vi göra?

Öka engagemanget hos era medarbetare

Prata med teamet och säkerställ att alla förstår vikten av att svara på era undersökningar i Winningtemp, ju fler användare som svarar på undersökningarna desto färre frågetecken kommer ni se. 

Använd Statistik fliken för att se information om engagemang i Winningtemp.


Se över organisations strukturen

En grundprincip i Winningtemp är att se till att grupperna är stora nog för att säkerställa att ni kan få in tillräckligt med svar. Ifall merparten av era grupper har fem användare kan det vara svårt att visa resultat om anonymitetsnivå också är inställd på fem. Ifall en av de fem användarna inte svarat på ett utskick kommer det leda till att frågetecknet visas istället för temperaturdata. Bygg därför grupperna med marginal.

Läs mer om anonymitet i Winningtemp - Hur är Winningtemp anonymt?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela