Gruppstruktur och segment, hur fungerar det?

Skapa en bra gruppstruktur

Genom att skapa en genomtänkt gruppstruktur ger det er som företag förutsättningarna att se så mycket temperatur som möjligt i Winningtemp. En grundprincip när det kommer till gruppstruktur är att bygga grupperna så som ni vill se temperaturen, t.ex samla ihop alla personer som rapporterar till samma chef, eller skapa en grupp med alla anställda som arbetar med liknande arbetsuppgifter.

Gruppstruktur i Winningtemp delas oftast upp i två olika typer, traditionell och funktionsbaserad gruppstruktur.

Traditionell gruppstruktur

I en traditionell gruppstruktur byggs strukturen upp efter, till exempel, en geografisk plats vilket sedan följs av de olika avdelningarna på den platsen. Se bild nedan.

image__4_.png

Med denna strukturen kan vi se temperatur för de olika avdelningarna i varje stad, däremot kan vi inte se temperaturen för t.ex alla säljare då de arbetar i olika städer. Det är här segment kommer in i bilden. Genom att skapa ett segment med de båda "Sales" avdelningarna kan vi enkelt se temperaturen för alla säljare.

Förslag på andra segment i detta scenariot: 

  • Production
  • Managers 
  • Sales

Gruppstruktur med fokus på funktion

I denna typen av gruppstruktur byggs strukturen upp efter funktion istället för geografisk plats. I undergrupperna kan det därmed vara personer utspridda på olika platser men som arbetar med samma roll. Se bild nedan.

image__5_.png

Med denna strukturen kan vi se temperaturen för de olika rollerna, däremot kan vi inte se temperaturen för de båda länderna. Genom att skapa ett segment för de respektive länderna kan vi på så sätt få tillgång till temperatur per land.  

Förslag på segment: 

  • Sweden
  • Norway
  • Managers

Vad är egentligen ett segment?

Med hjälp av segment kan du alltså samla in data från specifika grupper/roller utan att påverka den faktiska organisationsstrukturen. Till exempel, ta temperaturen på ett specifikt land eller en specifik roll inom företaget.

Tänk på att segment enbart visar temperatur och inte kommentarer eller insikter. Segment är också enbart synliga för System administratörer, och Managers.

Vilken gruppstruktur passar oss?

Det är viktigt att ni skapar en gruppstruktur utifrån hur ni är strukturerade i företaget. Är ni uppbyggda, och arbetar, efter ort eller geografisk plats så kommer den traditionella strukturen passa er bäst. Jobbar ni däremot mycket efter funktion eller olika affärsområden så väljer ni funktionsstrukturen. 

Var skall bolagscheferna vara i strukturen?

En chef ansvarar oftast för sin egna avdelning/team/grupp men rapporterar också till en egen chef. I Winningtemp sätts därför chefen upp som manager för en grupp och användare i en annan grupp. En chef kan alltså inte vara användare och manager i samma grupp.

Var cheferna skall placeras beror faktiskt på hur många chefer vi har. Har vi tillräckligt många chefer, alltså att vi uppfyller den inställda anonymiteten, så kan cheferna vara användare i en egen chefsgrupp. Chefsgruppen placeras ut där ni vill se deras temperatur, förslagsvis bredvid medarbetarnas grupp så att chefernas chef kan se hela avdelningens temperatur inklusive medarbetarna. Alternativt så kan chefsgruppen ligga för sig själv direkt under den totala temperaturen.

Har vi däremot få chefer kan vi placera dem i gruppen ovanför medarbetarna, så länge det finns fler än två undergrupper till gruppen.

Värt att tänka på är att om en chef inte tillhör en grupp eller segment (och inte är exkluderad från frågeutskick) bidrar denne med temperatur enbart till den översta gruppen i organisationsträdet.

Bygg strukturen i Excel-filen

När ni fyller i importfilen är det viktigt att gruppstrukturen skapas på rätt sätt. För att t.ex. skapa gruppen "Sweden" som undergrupp till "Sales" fyller ni i "Sales/Sweden" i kolumnen "group". Eftersom själva företaget, i detta fallet Company X, redan är skapat av oss på Winningtemp behöver ni inte ha med företagets namn innan "Sales".


Pro-tip

  • Det allra viktigaste är att bygga en bra gruppstruktur, därefter kan ni lägga till segment utifrån vad ni finner intressant. 
  • Ifall ni har en anonymitetsnivå på fem användare behöver ni också ha grupper med minst fem personer i varje grupp, helst åtta. Med lite större grupper än själva anonymitetsnivån ger ni gruppen en buffert att visa resultat även om inte alla svarat på undersökningen.

 

2022-09-20 - Artikel skapad

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela