Använd allmänna kommentarer i era undersökningar

Allmänna kommentarer 

Kommentarer är ett bra sätt för era medarbetare att i fritext dela med sig av ytterligare feedback kopplat till en fråga, men tänk om feedbacken inte är kopplad till en specifik fråga? Med Allmänna kommentarer kan era chefer samla in all typ av feedback oavsett om det är kopplat till en fråga eller ej. Snabbt och smidigt i den vanliga undersökningen. 

Längst ner i undersökningen kan era medarbetare klicka på "Är det något annat du funderar över?" för att skriva en allmän kommentar.

GenComment_finalComp_survey__1_.png


Vart hittar jag som chef mina allmänna kommentarer?

Allmänna kommentarer fungerar precis som vanliga kommentarer och är tillgängliga för managers och systemadministratörer i konversationsfunktionen. Ikonen med tre linjer (se bild nedan) hjälper er att skilja allmänna kommentarer från vanliga kommentarer. 

GenComment_finalComp_comment__1_.png


Kom igång med Allmänna kommentarer


Mer information

Anonymiserade kommentarer? Hur funkar det?
Läs mer här: 👉🏻 Anonymisering av kommentarer, hur funkar det?

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela