Vad är SMART-index?

Genom att mäta SMART-index får ledare indikationer om risk för personalomsättning i deras grupp. Detta baseras på forskning kring hur benägna medarbetarna är att lämna sin nuvarande anställning.

Vad som utmärker just dessa kategorier som proximala är att de är faktorer som antingen får medarbetare att vilja stanna på sin arbetsplats eller lämna den. De är alla faktorer som enligt forskning är så pass kritiska för välmående att man som medarbetare funderar i termer av uppsägning om man upplever ett lågt värde i dessa frågor.

Ett lågt värde i SMART-index visar alltså att organisationen riskerar att förlora medarbetare. Ett högt värde påvisar istället motsatsen och är ett tacksamt mätetal och bekräftelse på att medarbetarna trivs och inte går i tankar om att byta arbetsgivare.

Winningtemp mäter och tar temperaturen utifrån nio forskningsvaliderade frågekategorier. Enligt forskningen från Göteborgs universitet kan dessa sin tur delas in i distala och proximala faktorer. De proximala faktorerna mäts i kategorierna:

  • Delaktighet
  • Teamkänsla
  • Engagemang
  • Arbetsglädje

25ba8086-0c3d-4239-b546-7948a4b2290f.png


Pro-funktion

SMART index ingår i vårt Act-paket. Vill du ha mer information om funktionen? Hör av dig till din Customer Success Manager!


Aktivera SMART-index

Systemadministratörer aktiverar SMART-index genom att gå in på Inställningar > Temperatur > SMART-index > och kryssar i rutan för omsättning.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela