Hur fungerar eskalering i Winningtemp?

Winningtemp har 3 olika lägen där vi eskalerar en användares svar. Vi ska se om vi kan gå igenom dessa nedan och beskriva när dessa dyker upp.


Svarsmönster

Den vanligaste eskaleringen är eskalering gällande svarsmönster. Då identifierar Winningtemp ett mönster som är kopplat till stress eller låg arbetsglädje. Detta är ett svarsmönster som är baserat på flera veckor eller månader av svar från användaren. Oftast så identifieras dessa mönster på grund av en sänkning på specifika frågor gällande stress eller arbetsglädje.

Användaren får då efter sin senaste undersökning upp en prompt som förklarar att Winningtemp har identifierat ett mönster och vill i förebyggande syfte ge användaren möjlighet att nå ut till någon inom bolaget för att kunna ha en konversation om sin nuvarande situation. Vi upplyser också användaren om att de inte är anonyma i denna eskalering, och att om de väljer att nå ut till en person i bolaget så kommer namn och e-postadress att skickas till berörd person.

Användaren får då möjlighet att välja en person i en lista. I listan syns närmsta chefer (managers i stigande led) och alla systemadministratörer. Om ni manuellt har lagt till andra användare, som fackombud eller liknande, som ”Valbar kontaktperson” så visas de också i listan.
Läs mer här: Vad är valbar kontakt och hur fungerar det?

Användaren har också möjligheten att fylla i en text för att förklara sin situation. Denna kontaktbegäran skickas direkt till den valda personens mejladress, och det skapas inte upp någon kommentar eller konversation i Winningtemp, då användaren har valt att kliva ur sin anonymitet och ta direktkontakt med en person i stället. 

Mobbning och kränkande särbehandling

De andra två eskaleringarna är kopplade till Mobbning och Kränkande särbehandling. Dessa hanteras på liknande vis och är kopplade till respektive fråga under ”Arbetssituation”.

Om en användare svarar negativt på frågan om de upplever mobbning eller kränkande särbehandling, så får de en eskalering efter deras undersökning där de får fylla i ytterligare information. Först så får de möjligheten att söka kontakt internt inom bolaget, precis som i eskaleringen gällande svarsmönster. Men om medarbetaren nekar kontakt så får de i stället möjligheten att komplettera sitt svar med en kommentar och i vilket samband mobbningen eller den kränkande särbehandlingen sker.

screely-1672647841775.png

Dessa val blir då synliga på kommentaren som visas för administratören och ger mer insikt i händelsen.
Medarbetaren kan också välja att inte visa kommentaren för närmsta chef. Då visas kommentaren endast för systemadministratörer. Detta kan användas om den närmsta chefen är involverad i händelsen eller om medarbetaren kan känner att deras HR / Systemadministratörer bör hantera ärendet i stället.

Om medarbetaren väljer att inte lämna någon kommentar eller fylla in när/hur mobbningen sker så skapas det en tom kommentar.
Det ger administratören möjlighet att komma i kontakt med medarbetaren via kommentaren även om de inte ville fylla i mer information initialt.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela