Hur fungerar grupptyper i Winningtemp?

Vad är grupptyper?

I större organisationer finns det ofta flera olika typer av grupper, avdelningar eller medarbetare utspridda i olika länder. Med grupptyper kan du specificera (tagga) ifall en grupp är t.ex. ett kontor, en avdelning, en grupp eller ett land. Efter att grupperna blivit taggade kan du ställa in så att era anställda endast har tillgång till temperaturdata för relevanta grupper.  

Med grupptyper kan du till exempel konfigurera så att era anställda endast har tillgång till temperaturen för sin egen grupp, avdelning och den totala temperaturen för hela företaget men de kan inte se temperaturen för resten av grupperna i organisationen.

Observera: De olika namnen på grupptyperna har ingen påverkan dess funktionalitet eller statistik i Winningtemp utan är bara ett sätt att göra gruppen tillgänglig i transparensinställningarna (se nedan). Det betyder att du kan använda en grupptyp även om det inte är exakt samma namn som vad ni kallar gruppen internt. 

Så här ändrar du grupptyp

 1. Växla till Adminvyn
 2. Klicka på Administration
 3. Leta upp gruppen du vill ändra i fliken Grupper. Klicka dig fram i organisationsstrukturen eller sök efter den i dropdown menyn
 4. Klicka på de tre prickarna bredvid gruppen
 5. Klicka på Redigera
 6. Under Grupptyp väljer du lämplig grupptyp
 7. Klicka på Spara.

screely-1674552977937.png

Viktigt: Väljer du inte aktivt en grupptyp för gruppen kommer den bli taggad som en "Grupp".

 

Ändra inställningen för transparens

Välj vilka grupptyper dina användare ska kunna se i sitt Winningtemp:

 1. Växla till Adminvyn
 2. Klicka på Inställningar
 3. Klicka på Temperatur
 4. Klicka på Användarvy
 5. Klicka på Ange önskad grad av transparens i användarvyn
 6. Här kan du välja vilka grupptyper användaren ska se i sin Winningtemp
 7. Välj ett eller flera alternativ
 8. Klicka på Spara

screely-1674553217795.png

Observera: Om du ändrar transparensen visas endast temperaturen, kommentarer kommer aldrig bli synliga för användarna.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela